Verbetercheck Fysieke Belasting voor metaalsector vernieuwd en uitgebreid: nu ook richtlijnen voor zittend werken en werken tijdens de zwangerschap

07 maart 2023

Verbetercheck Fysieke Belasting voor metaalsector vernieuwd en uitgebreid: nu ook richtlijnen voor zittend werken en werken tijdens de zwangerschap

Persbericht 

7 maart 2023

5xbeter heeft een nieuwe versie van de Verbetercheck Fysieke Belasting uitgebracht. Dit onderdeel van de arbocatalogus voor de metaalbewerking en metalektro is aangepast aan de laatste wettelijke voorschriften en de stand der techniek. Ook zijn er richtlijnen toegevoegd voor zittend werk en voor werken tijdens de zwangerschap. Bij de Verbetercheck horen factsheets met tips om werkprocessen minder belastend te maken.

De Verbetercheck Fysieke belasting is een digitale vragenlijst waarbij je na het beantwoorden van de vragen automatisch inzicht krijgt in de resultaten. Blijkt uit de verbetercheck dat niet conform de richtlijnen wordt gewerkt, dan moet het bedrijf verbeteringen doorvoeren. Bij de Verbetercheck horen factsheets met tips om fysieke belasting te verminderen. Dat kan door hulpmiddelen te gebruiken waardoor je bijvoorbeeld minder hoeft te tillen of sjouwen. Of door belastende werkhoudingen of repeterende bewegingen af te wisselen met lichtere werkzaamheden.

Het werk is in elk metaalbedrijf weer anders. Daarom worden er geen standaardhulpmiddelen of -processen voorgeschreven. De factsheets schetsen de mogelijkheden, waaruit bedrijven voor hun situatie passende maatregelen kunnen selecteren.

Ook aandacht voor zittend werk

Omdat er behoefte was aan richtlijnen voor kantoorwerk is de Verbetercheck daarmee uitgebreid. Door automatisering is kantoorwerk steeds meer ononderbroken zittend werk geworden. De Verbetercheck signaleert nu ook de gezondheidsrisico’s die daarmee zijn verbonden. De factsheet Zittend werk geeft tips om zitten af te wisselen met beweging. Bijvoorbeeld door te staan of wandelen tijdens een overleg.

Werken tijdens de zwangerschap

Ten slotte bevat de Verbetercheck nu ook richtlijnen voor veilig en gezond werken tijdens de zwangerschap. Het gaat daarbij in feite om de wettelijke voorschriften. Het advies is om die richtlijnen te bespreken met een zwangere medewerkster en daarover afspraken te maken.

Informatie en ondersteuning via 5xbeter.nl

De Verbetercheck en de bijbehorende factsheets zijn te vinden op de website van 5xbeter. Bedrijven die vragen hebben over de Verbetercheck of het maken van een plan van aanpak kunnen kosteloos een beroep doen op de Verbetercoaches van 5xbeter.

5xbeter is een samenwerking van Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie om bedrijven en medewerkers in de Metaalbewerking en Metalektro te ondersteunen op het gebied van gezond en veilig werken. Zo ontwikkelt 5xbeter arbocatalogi inclusief Verbeterchecks, hulpmiddelen en ondersteuning door Verbetercoaches.


Meer informatie: info@5xbeter.nl
 


Vorige nieuwsitem: The making of de Verbetercheck Fysieke belasting
Volgend nieuwsitem: Zo werkt Verzinkerij van Aert aan veiligheid en vitaliteit