Je hebt gekozen voor de Procedure ‘Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw.’

INVENTARISEER DE BENODIGDE INFO

Start met een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom vind je hier alles wat je nodig hebt om na te gaan of jouw bedrijf aan de gestelde eisen uit de procedure voldoet.

Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw

Een besloten ruimte is een ruimte met één of enkele kleine openingen/toegangen waar gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie aanwezig is. In de scheepsbouw en -reparatie zijn dat onder meer tanks zoals ladingtanks, ballasttanks en brandstoftanks maar ook dubbele wanden, dubbele bodems, ketels, luchtkasten, pijpentunnels, voorpieken en kofferdammen. Ruimten zoals secties van schepen in aanbouw, pompkamers, boegschroefruimten, tijdelijke tenten en machinekamers kunnen ook aan de bovenstaande definitie voldoen.

De ruimte wordt gekenmerkt door de volgende arborisico’s: verstikkingsgevaar, brand of explosiegevaar, bedwelming of vergiftiging of beknelling en stroomdoorgang.

De Procedure ‘Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw’ is een onderdeel van de getoetste arbocatalogus 5xbeter en stelt eisen aan het aanwezig zijn in en uitvoeren van werkzaamheden in een besloten ruimte. De procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

De Procedure ‘Werken in besloten ruimten’ is alleen van toepassing op scheepswerven. Voor andere bedrijven in de metaalbewerking en metalektro vormt het geen onderdeel van de arbocatalogus, maar kun je de procedure gebruiken als leidraad voor je eigen besloten ruimten beleid.

Wat moet ik doen

  • Zorg voor apparatuur waarmee je zuurstof, explosiegrenzen en vluchtige, schadelijke stoffen kunt meten.
  • Download het hulpmiddel ‘Procedure Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw’ en ga aan de slag.

Hulpmiddelen

Bekijk Procedure Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw

CHECK JOUW BEDRIJF

Inventariseer de besloten ruimten in jouw bedrijf en de arborisico’s die er een rol kunnen spelen: verstikkingsgevaar, brand of explosiegevaar, bedwelming of vergiftiging of beknelling en stroomdoorgang. Kijk of er alternatieve werkmethodes beschikbaar zijn waardoor werken in een besloten ruimte niet noodzakelijk is.

SELECTEER MAATREGELEN

Selecteer aan de hand van je inventarisatie van de risico’s welke maatregelen in jouw bedrijf nodig zijn om veilig en gezond te werken in besloten ruimten. 

VERBETER DE VEILIGHEID

Verbeter de werkwijze op de werkvloer door de maatregelen uit te voeren die binnen jouw bedrijf nodig zijn. 

Nieuw hier?

Meld je aan voor Mijn 5xbeter en profiteer kosteloos van:

  • Ondersteuning bij de Verbeterchecks
  • Een centraal archief voor je Verbeterchecks
  • Advies van Verbetercoaches
  • Hulpmaterialen per thema
Meld je nu aan