Gevaarlijke stoffen

Introductie

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke stoffen kun je binnen krijgen door inademing, inslikken of huidcontact. Dit kan klachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling.

Waarom

U bent volgens de Arbowet verplicht uw gevaarlijke stoffen te inventariseren en registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. De Inspectie SZW controleert hierop. Met de online registratietool voor gevaarlijke stoffen helpt 5xbeter u aan de Arbowet te voldoen.

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

Met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen ondersteunt 5xbeter bij de vier stappen om veilig en gezond te werken met gevaarlijke stoffen. Door deze vier stappen te doorlopen voldoet u aan de Arbowet.

  • Inventariseer en registreer uw gevaarlijke stoffen
  • Check of u veilig met deze stoffen werkt
  • Neem waar nodig maatregelen voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen
  • Borg de veilige werkwijzen op de werkvloer

Hoe werkt het?

Wat staat er in uw magazijn?

Inventariseer welke producten en stoffen u in uw magazijn hebt staan en/of welke stoffen op de werkvloer worden gebruikt. Het gaat om alle (gevaarlijke) stoffen waarmee in uw bedrijf wordt gewerkt.

Tip: ruim uw magazijn eerst op en verwijder ongebruikte producten. Naast dat risico’s kleiner worden, hoeft u ook minder te registreren!

Verzamel veiligheidsinformatiebladen

De gegevens over gevaarlijke stoffen staan in het veiligheidsinformatieblad, ook wel Safety Data Sheet genoemd. Inventariseer van welke producten en stoffen u het veiligheidsinformatieblad in huis hebt. Vraag de ontbrekende veiligheidsinformatiebladen bij uw leveranciers aan.

Tip: Uw leverancier heeft de plicht om het veiligheidsinformatieblad te leveren bij de gevaarlijke stof. Het veiligheidsinformatieblad staat vaak op de website van de fabrikant. Check jaarlijks of u de meest recente versies in uw registratie hebt.

Vul het register en geef uw gebruik aan

Vul uw Register Gevaarlijke Stoffen met de geïnventariseerde stoffen binnen uw bedrijf. U vindt alle benodigde informatie in het veiligheidsinformatieblad. U krijgt advies per product op basis van uw gebruik.

Tip: neem contact op met een Verbetercoach als u vragen hebt of voor meer tips.

Hulpmiddelen Gevaarlijke Stoffen

Film Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Film Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Film over hoe veilig en gezond te werken met gevaarlijke stoffen. Meer informatie

5xbeter brochure algemeen

Brochure 5xbeter algemeen

Deze brochure gaat in op wat 5xbeter en de Verbetercoaches voor u kunnen... Meer informatie

Agenda

5xbeter Congres 2018

25 juni 2018

Meer informatie

Start Week van Veilig en Gezond Werken 2018

18 juni 2018

Meer informatie
Bekijk de hele agenda