De vijf partijen

Achter 5xbeter staan vijf partijen die gezamenlijk het veilig en gezond werken in de metaal willen verbeteren. Dit doen ze door een arbocatalogus te ontwikkelen, met daarbij heel praktische hulpmiddelen. En door Verbetercoaches in te zetten. 

Koninklijke Metaalunie

De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan honderd werknemers.
Lees verder

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.300 aangesloten bedrijven zijn met 225.000 medewerkers actief in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.
Lees verder

FNV Metaal

FNV Metaal sluit cao's af voor 550.000 vakmensen die werken in de techniek en metaal. De cao wordt per branche en soms per bedrijf afgesproken.
Lees verder

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen komt op voor de belangen van werkende mensen op het gebied van werk en inkomen. Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving waarin rechtvaardigheid, duurzaamheid, naastenliefde, verantwoordelijkheid en solidariteit leidende begrippen zijn.
Lees verder

De Unie

Vakbond De Unie is een partner die je motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg. Als persoonlijke en betrokken vakorganisatie staan wij voor je klaar om jouw collectieve en individuele belangen te behartigen.
Lees verder