Informatiepakket

5xbeter - Voorlichtingspakket Lasrook

Bestaat uit 5 brochures, 3 magneetmatten en 1 poster voor toolboxmeetings. Meer informatie

5xbeter brochure algemeen

Brochure 5xbeter algemeen

Deze brochure gaat in op wat 5xbeter en de Verbetercoaches voor u kunnen... Meer informatie

Brochure Lasrook te lijf!

Brochure Lasrook te lijf!

Brochure voor werknemers over lasrook Meer informatie

Brochure Lasrook

Brochure Lasrook te lijf! in Engels, Portugees en Pools

De brochure Lasrook te lijf! is digitaal beschikbaar in het Engels, Portugees... Meer informatie

Checklist werkplekinspectie

Checklist werkplekinspectie

De werkplekinspectie is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken... Meer informatie

Communicatiecampagne

Communicatie: tips & tricks

Hulpmiddelen met tekst en uitleg hoe veilig en gezond werken in de metaal... Meer informatie

Factsheets

Factsheets Lasrook

Verschillende factsheets over het beheersen van lasrook Meer informatie

Gedrag en Cultuur

Gedrag en Cultuur

Brochure en diverse hulpmiddelen om invulling te geven aan een verbetering... Meer informatie

Meetprotocol Lasrook

Meetprotocol Lasrook

Vind hier de leidraad voor het meten van beroepsmatige blootstelling aan lasrook.... Meer informatie

Notitie VC Lasrook

Notitie Verbetercheck Lasrook

De notitie Verbetercheck Lasrook beschrijft de opzet van de Verbetercheck... Meer informatie