Je hebt gekozen voor de Procedure ‘Werken op hoogte in de scheepsbouw’

INVENTARISEER DE BENODIGDE INFO

Start met een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom vind je hier alles wat je nodig hebt om na te gaan of jouw bedrijf aan de gestelde eisen uit de procedure voldoet.

Werken op hoogte in de scheepsbouw

In de scheepsbouw en -reparatie worden veel werkzaamheden op hoogte verricht waarbij valgevaar voor de medewerkers bestaat, of voorwerpen naar beneden kunnen vallen die vervolgens medewerkers kunnen raken. Voorbeelden van werkzaamheden op hoogte zijn: 

  • het werken op een steiger, ladder of (hoogwerkers)platform;
  • het werken op een (opper)vlak waar openingen, niveauverschillen of hellende vlakken in zitten;
  • het werken vanuit een werkbak

De Procedure ‘Werken op hoogte’ is een onderdeel van de getoetste arbocatalogus 5xbeter en stelt eisen aan het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte in de scheepsbouw. De Procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

LET OP DISCLAIMER!

Disclaimer Verbetercheck “Procedure Werken op hoogte” (scheepsbouw en -reparatie): aan het werken met een werkbak vanuit een hijskraan worden vanaf 1 juli 2020 extra eisen gesteld. Zo moet er onder meer vooraf een schriftelijk werkplan worden opgesteld en een beoordeling door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige worden gemaakt. Aan deze verplichtingen moet je voldoen naast de maatregelen uit de Verbetercheck.

Zie voor uitgebreide informatie en een leidraad van de Nederlandse Arbeidsinspectie: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld.

Wat moet ik doen

  • Inventariseer waar en wanneer in jouw bedrijf op hoogte wordt gewerkt en welke middelen daarbij ingezet worden, zoals ladders, (rol)steigers, klimmateriaal, stellingen, hoogwerkersplatform etc.
  • Download het hulpmiddel ‘Procedure Werken op hoogte in de scheepsbouw’.

Hulpmiddelen

Bekijk Procedure Werken op hoogte in de scheepsbouw

CHECK JOUW BEDRIJF

Breng de arborisico’s van het werken op hoogte in kaart en controleer de veiligheidsvoorzieningen die zijn getroffen. Voldoen ze aan een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau of zijn er maatregelen nodig?

SELECTEER MAATREGELEN

Selecteer aan de hand van je inventarisatie welke maatregelen in jouw bedrijf nodig zijn om veilig en gezond op hoogte te werken. Om een verantwoorde keuze te maken uit de beschikbare voorzieningen om veilig op hoogte te werken in relatie tot hun veiligheidsniveau moet je een taakrisicoanalyse (TRA) uitvoeren.

VERBETER DE VEILIGHEID

Verbeter de werkwijze op de werkvloer door de maatregelen uit te voeren die binnen jouw bedrijf nodig zijn.

Nieuw hier?

Meld je aan voor Mijn 5xbeter en profiteer kosteloos van:

  • Ondersteuning bij de Verbeterchecks
  • Een centraal archief voor je Verbeterchecks
  • Advies van Verbetercoaches
  • Hulpmaterialen per thema
Meld je nu aan