Veelgestelde vragen

Wat is het maximale tilgewicht?

In onze branche is een maximaal tilgewicht afgesproken van 25 kg. Sinds 2007 is de Arbowet in Nederland vereenvoudigd. Werkgevers en werknemers bepalen zelf hoe ze aan de doelvoorschriften uit de wet willen voldoen en leggen deze afspraken vast in een arbocatalogus. 5xbeter maakt de arbocatalogus voor de metaalbranche en hierin is afgesproken dat er maximaal 25 kg. per persoon getild mag worden. In andere branches kunnen deze afspraken anders zijn, zoals maximaal 23 of 18 kg.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat is fysieke belasting?

Fysieke belasting is de lichamelijke inspanning die een mens (werknemer) moet leveren. De spieren en gewrichten in rug, schouders, armen en benen kunnen over- (en soms ook onder-)belast raken door bijvoorbeeld het verplaatsen van objecten of producten of door het langdurig in een moeilijke houding staan.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn de belangrijkste risico’s van fysieke belasting?

De belangrijkste risico’s zijn het overbelasten van de rug, de gewrichten en de spieren. Deze overbelasting kan o.a. leiden tot rugklachten (zeurende pijn, spit, hernia) of ontsteking van pezen (het carpaletunnelsyndroom, tenniselleboog) en gewrichten. Op langere termijn bestaat ook het risico van algehele vermoeidheid.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Is fysieke belasting een belangrijk onderwerp in de metaalbranche?

Ja, het is een belangrijk thema omdat in bijna alle functies in de metaal lichamelijke belasting voorkomt. Uit cijfers van de brancheverenigingen van de metaal blijkt dat fysiek belastend werk een belangrijke aanleiding is voor gezondheidsklachten en verzuim.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn de afspraken over fysieke belasting in de arbocatalogus?

De volgende richtwaarden worden gehanteerd in de arbocatalogus:

  • Tillen: maximaal 25 kg.
  • Duwen en trekken: maximaal 300 N
  • Ongunstige werkhouding: maximaal 2 uur per dag.
  • Staan: maximaal 4 uur per dag
Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe ga ik met fysieke belasting aan de slag?

Om snel en effectief de risico’s van fysieke belasting te inventariseren en minimaliseren heeft 5xbeter de Verbetercheck Fysieke belasting ontwikkeld. De Verbetercheck is een digitaal instrument dat ook aanbevelingen en oplossingen bevat om veilig en gezond te werken. Aan de hand van aanbevelingen en oplossingen kan men de fysieke belasting tijdens het werk  verminderen. Voor hulp kan een Verbetercoach ingeschakeld worden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe kan 5xbeter mij helpen met fysieke belasting?

5xbeter biedt naast de Verbetercheck verschillende producten en instrumenten om op de werkvloer met dit thema aan de slag te gaan. Op 5xbeter.nl kunt u materiaal en hulpmiddelen voor een Toolboxmeeting of een campagne Fysieke belasting downloaden. De factsheets van 5xbeter geven oplossingen voor knelpunten van de verschillende vormen van fysieke belasting. Of bestel een informatiepakket. De Verbetercoaches kunnen ook voorlichting komen geven of hulp bieden bij analyse van de fysieke belasting in het bedrijf en advies geven over verbetermogelijkheden. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoef ik geen aandacht te besteden aan fysieke belasting als het ziekteverzuim laag is en er geen fysieke klachten zijn?

In de metaalbranche is fysieke overbelasting altijd een gezondheidsrisico. Dus ook al is het ziekteverzuim laag en zijn er geen klachten van werknemers, dan is het toch belangrijk deze gezondheidsklachten te voorkomen door aandacht te hebben voor de fysieke belasting. Om de werknemers lang en gezond inzetbaar te houden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord