Privacy Statement

1. Privacy

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan 5xbeter, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

2. Wat doet 5xbeter met uw gegevens?

5xbeter gebruikt de verzamelde gegevens (dit zijn één of meer van de volgende gegevens: naam, e-mailadres, adres, tel. nummer, bedrijfsnaam en/of functietitel) om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Om uw Verbetercheck en het formuleren van een Plan van Aanpak te verwerken
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen
 • Om uw aanmelding voor een congres te bevestigen
 • Om contact met u te houden ten aanzien van acties of vragen

5xbeter zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de dienst. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 5xbeter gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

5xbeter bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

5. Beveiliging persoonsgegevens

5xbeter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder:

 

 • Gebruik van wachtwoorden.
 • Schermbeveiliging.
 • Beveiligde website met certificaat.
 • Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner
 • Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf-encryptie.
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden.
 • Backup- en herstelprocedures.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd).
 • Voor zover vereist verwerkersovereenkomsten met derden.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor nadere informatie of het uitoefenen van één van bovenstaande rechten contact op door een e-mail te sturen naar info@5xbeter.nl.

In geval wijzigingen in ons Privacy Statement nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.