Arbowet en arbocatalogus

Om werknemers veilig en gezond te laten werken, zijn werkgevers in Nederland verplicht een arbobeleid te voeren. De overheid heeft in wet- en regelgeving vastgelegd hoe en in welke mate werknemers moeten worden beschermd. Een arbocatalogus bevat werkwijzen, richtlijnen en oplossingen waarmee bedrijven aan de Arbowet kunnen voldoen. Een arbocatalogus wordt getoetst door de Inspectie SZW. Na goedkeuring weten bedrijven dat wanneer zij werken conform de arbocatalogus, ze voldoen aan de Arbowet. 5xbeter heeft arbocatalogi voor de belangrijkste arborisico’s in de metaal opgesteld.

Arbowetgeving

De arbowetgeving bestaat uit doelvoorschriften, gebaseerd op duidelijke normen en grenswaarden. De doelvoorschriften geven het gewenste resultaat aan. Werkgevers en werknemers bepalen daarna zelf hoe zij dit resultaat willen bereiken.
Lees verder

Inspectie SZW

De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) controleert of een bedrijf voldoet aan de wettelijke voorschriften voor arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW kan bij overtredingen boetes opleggen zonder tussenkomst van een rechter. De werkgever krijgt met dit lik-op-stukbeleid sneller te maken met de gevolgen van zijn nalatigheid. Op basis van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving mag de Inspectie hogere boetes opleggen. Daarnaast kan de Inspectie SZW het werk laten stilleggen om herhaling van een overtreding te voorkomen.
Lees verder

Vernieuwde Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Download via onderstaande link de Factsheet nieuwe Arbowet van Arboportaal.
Lees verder

Arbocatalogus

Werknemers en werkgevers kunnen binnen hun branche of sector afspreken hoe zij aan arbovoorschriften willen voldoen. Deze afspraken leggen zij vast in een zogeheten arbocatalogus. Hierin staan bijvoorbeeld methoden en technieken, goede voorbeelden, normen en praktische handleidingen. De Inspectie SZW moet deze arbocatalogus goedkeuren.
Lees verder