Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat tijdens uw bezoek aan onze website in uw browser kan worden geplaatst. Deze cookies worden opgehaald wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Hierdoor kan onze website u herkennen als vorige bezoeker.

We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Cookies zijn essentieel voor de werking van onze website, ze zorgen ervoor dat u onze website veilig kunt bezoeken en volgen bugs en fouten op onze website. U kunt uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u niet wilt dat er cookies naar uw apparaat worden gestuurd. Wees ervan bewust dat sommige websitefuncties of services van onze website mogelijk niet correct werken zonder cookies.

We gebruiken cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te meten, analyseren en optimaliseren. Google gebruikt deze gegevens zelf in overeenstemming met zijn eigen voorwaarden en zijn geanonimiseerd. We hebben geen invloed op de wijzigingen van het voornoemde.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site http://www.5xbeter.nl (verder genoemd: 'de site') besteden, is het mogelijk dat alle informatie en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van de Stichting ROM. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten of de ter beschikking gestelde informatie op de site op de juiste manier wordt gebruikt, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt en/of zal toepassen.

Gezien het voorgaande sluiten wij dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Overlappende of conflicterende arbocatalogi
In dit document beschrijft 5xbeter de uitgangspunten van de arbocatalogus van 5xbeter en de mogelijke stappen bij overlapping of conflict met andere arbocatalogi.

Privacy Policy
5xbeter, ijzersterk voor veilig werk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook worden de gegevens meegenomen in het verwerken van uw Verbetercheck en het formuleren van een Plan van Aanpak. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 5xbeter zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

5xbeter gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om het bestelde pakket op de juiste wijze te bezorgen.  
  • Als u bij 5xbeter een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, en aflevergegevens bewaard blijven.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 
  • Als u reageert op een actie vragen wij uw naam, adres, functie en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om contact met u te houden en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.
  • 5xbeter zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 5xbeter gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van 5xbeter, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@5xbeter.nl. In geval wijzigingen in onze Privacy Policy nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.