Veelgestelde vragen

Waar kan ik de Verbetercheck voor gebruiken, en waarvoor niet?

Je kunt met deze Verbetercheck een risicobeoordeling uitvoeren van het werken met gevaarlijke stoffen. De Verbetercheck is geschikt voor chemische producten zoals lijmen, verven en ontvetters. Het gaat om producten die je inkoopt voor gebruik in je bedrijf en waarvoor je een Veiligheidsinformatieblad (VIB) ontvangt van de leverancier. Met de Verbetercheck doorloop je de vier stappen van de zelfinspectie voor het werken met gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Je kunt deze Verbetercheck niet gebruiken voor gevaarlijke stoffen die ontstaan door lasrook. Hiervoor heeft 5xbeter een aparte Verbetercheck ontwikkeld.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Voor welke handelingen zijn veilige werkwijzen beschikbaar?

Dit verbetercheck heeft veilige werkwijzen voor deze handelingen:

 • Verven met een rol of kwast
 • Beitsen met een kwast
 • Lijmen
 • Ontvetten met kwast
 • Ontvetten in een bak
 • Ontvetten met een spuitbus
Bekijk antwoord Verberg antwoord

Waar kan ik de veilige werkwijzen voor gebruiken?

Door een chemisch product te koppelen aan een veilige werkwijze krijgt u een concreet advies over hoe uw collega´s veilig met chemische producten kunnen werken. De veilige werkwijzen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW).

Met de veilige werkwijzen beheerst u het gezondheidsrisico door inademing van gevaarlijke stoffen. 5xbeter heeft de veilige werkwijzen ontwikkeld voor kleinschalige handelingen die veel voorkomen in de branche. Kleinschalig betekent een totale duur per dag van < 1 uur en het verbruik is minder dan 1 kg/werkdag, of 1 liter/werkdag

De veilige werkwijzen kunt u niet gebruiken voor:

 • Chemische producten die geclassificeerd zijn als kankerverwekkend en mutagene stoffen
 • Het beoordelen van risico´s voor de huid
Bekijk antwoord Verberg antwoord

Er is geen veilige werkwijze, hoe moet ik nu een blootstellingsbeoordeling doen?

Dit kan door te meten of door een onderbouwde schatting met bijvoorbeeld ART of Stoffenmanager. Schakel een Verbetercoach in voor advies, of huur een erkende externe partij in als je zelf de expertise niet in huis hebt. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Welke stoffen moet ik registreren?

Alle gevaarlijke stoffen die gebruikt of gemaakt worden, of ontstaan tijdens het werk, en alle stoffen die op voorraad zijn. Alle producten met een GHS/CLP etiket worden gezien als gevaarlijke stof.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Ik heb een stof geregistreerd maar deze staat op incompleet in het register. Waarom?

Als je op de knop incompleet klikt gaat het scherm naar het deel wat je nog niet hebt ingevuld. Daar kun je dan zien wat je nog moet doen om de stof beoordeling compleet te maken. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Ik kan de producten niet vinden in de database. Wat nu?

Niet alle producten staan in de database. Als er een product niet te vinden is, zal je zelf het product moeten uploaden met een actueel VIB. Dit is op te vragen bij de leverancier. Zo helpen we elkaar!

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn gevaarlijke (CMR) stoffen precies?

Zeer gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen die ernstige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. In Nederland noemen we deze type stoffen ook wel CMR, wat een afkorting is voor Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch. Carcinogene stoffen zijn kankerverwerkkend. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en zijn meestal ook kankerverwekkend. Reproductietoxische stoffen hebben een schadelijk effect op de vruchtbaarheid, op het ongeboren kind of kunnen schadelijk zijn via de borstvoeding. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Ik werk met een CMR product. Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor het werken met CMR-producten gelden aanvullende wettelijke verplichtingen:

 • U dient extra gegevens vast te leggen. Meer informatie vindt u hier.
 • U moet kankerverwekkende en mutagene stoffen zoveel mogelijk vervangen door minder schadelijke alternatieven.
 • Als vervanging niet mogelijk is dan moet u goed onderbouwen waarom vervanging niet mogelijk is.

Zie ook Aanpak Gevaarlijke stoffen

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe herkent de Verbetercheck producten die Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch zijn?

Aan de H-zinnen van het product in het VIB. Namelijk:
H350 = C
H340 = M
H360, H361, H362 = R

Daarnaast herkent de Verbetercheck losse componenten zoals benzeen die op de lijst van de Nederlandse Arbeidsinspectie staan. De Verbetercheck gebruikt de meest recente versie van de lijst.

Bekijk antwoord Verberg antwoord