Veelgestelde vragen

Wat is een nieuwkomer?

Formeel is een nieuwkomer een werknemer die nieuw is in het bedrijf, in het werk en/of op de werkplek. Dit zijn onder meer flexwerkers (ook wel uitzendkrachten genoemd) en jonge stagiairs (m/v). Maar ook: vaste medewerkers die nieuwe werkzaamheden op een nieuwe werkplek krijgen. Veel flexwerkers zijn van buitenlandse komaf, wat aandacht vraagt voor taal- en cultuurverschillen.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn risico’s bij nieuwkomers?

Ongevallen bij nieuwkomers komen acht keer vaker voor dan bij vaste medewerkers. Dit komt vooral door een gebrek aan kennis en ervaring op de werkplek. Hierdoor herkennen nieuwkomers de risico’s minder. Zij weten minder goed welke maatregelen zij moeten nemen en zijn minder goed in staat gevaar af te wenden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe ben je goed voorbereid op een nieuwkomer?

5xbeter heeft de Aanpak Nieuwkomers ontwikkeld, wat ervoor moet zorgen dat nieuwkomers zo goed mogelijk de dagelijkse arbeidsrisico’s leren inschatten. Deze aanpak gaat over de selectie van nieuwkomers en het organiseren van hun werk en -omstandigheden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe ziet deze aanpak Nieuwkomers eruit?

De Aanpak Nieuwkomers is omgezet in een checklist. Met deze checklist kan op een praktische manier worden nagegaan of een bedrijf het veilig en gezond werken voor een nieuwkomer op orde heeft, of dit nog moet regelen.
De volgende vijf maatregelen helpen om veilig en gezond werken voor nieuwkomers in het bedrijf te borgen:

  1. Het zorgen voor een goede werving en selectie;
  2. Het bewust inzetten van nieuwkomers;
  3. Zorg dragen voor een effectieve voorlichting en instructie;
  4. Nieuwkomers begeleiden en opleiden;
  5. Zorgen voor veilig en gezond werken in het hele bedrijf.

De eerste vier maatregelen bepalen wie het bedrijf binnenhaalt, waar de nieuwkomer aan de slag gaat en hoe hij wordt toegerust. Voor iedere individuele nieuwkomer moeten deze maatregelen (opnieuw) genomen worden. Maatregel vijf laat zien dat het belangrijk is dat de nieuwkomer in een zo veilig en gezond mogelijke omgeving aan de slag gaat.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Voor wie is de Procedure Werken in besloten ruimten?

De Procedure Werken in besloten ruimten is alleen van toepassing op scheepswerven. De Procedure is geschreven voor bedrijfsprocessen die op werven plaatsvinden. Voor andere bedrijven in de metalektro vormt het geen onderdeel van de arbocatalogus, maar kan de procedure gebruikt worden als leidraad voor het opzetten van uw eigen Werken in besloten ruimten-beleid.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe gebruik ik de Procedure Werken in besloten ruimten?

U kunt de Procedure Werken in besloten ruimten gebruiken bij het opzetten van uw RI&E. Mocht u assistentie willen hebben bij het nagaan of uw bedrijf voldoet aan de eisen uit de arbocatalogus, dan kunt u een van de Verbetercoaches van 5xbeter inschakelen. Zij vergelijken uw bedrijfsprocessen met de procedure uit de arbocatalogus en adviseren over implementatie van de arbocatalogus bij uw bedrijf. Daarnaast geven de Verbetercoaches toolboxmeetings over het werken in besloten ruimten.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Voor wie is de Procedure Werken op hoogte?

De Procedure Werken op hoogte is alleen van toepassing op scheepswerven. De Procedure is geschreven voor bedrijfsprocessen die op werven plaatsvinden. Voor andere bedrijven in de metalektro vormt het geen onderdeel van de arbocatalogus, maar kan de procedure gebruikt worden als leidraad voor het opzetten van uw eigen Werken op hoogte-beleid.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe gebruik ik de Procedure Werken op hoogte?

U kunt de Procedure Werken op hoogte gebruiken bij het opzetten van uw RI&E. Mocht u assistentie willen hebben bij het nagaan of uw bedrijf voldoet aan de eisen uit de arbocatalogus, dan kunt u een van de Verbetercoaches van 5xbeter inschakelen. Zij vergelijken uw bedrijfsprocessen met de procedure uit de arbocatalogus en adviseren over implementatie van de arbocatalogus bij uw bedrijf. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord