Veelgestelde vragen

Hoe beoordeel ik mijn machines op veiligheid?

Machines kunnen beoordeeld worden met de Verbetercheck Machineveiligheid. Momenteel zijn er voor de volgende machines Verbeterchecks beschikbaar: kolomboor, conventionele draaibank, kantbank, metaal- en profielwals, excenterpers en metaalzaag. Overige machines kunt u beoordelen door gebruik te maken van de algemene Verbetercheck. De Verbeterchecks zijn met name geschikt voor enkelvoudige metaalbewerkingsmachines.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat moet ik op het gebied van machine(veiligheid) wettelijk regelen?

Op het gebied van machineveiligheid moet u in ieder geval de veiligheidsrisico's van de machines inventariseren en beoordelen. U dient met de verbeterpunten actief aan de slag te gaan. Daarnaast moet u uw werknemers voorlichten over machineveiligheid en als laatste houdt u toezicht op het veilig werken met machines door uw medewerkers.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Is de Verbetercheck machineveiligheid de verdiepende RI&E?

De Verbetercheck is marginaal getoetst door de Inspectie SZW. Dat wil zeggen dat u de Verbetercheck machineveiligheid kunt gebruiken als de verdiepende RI&E voor het onderdeel machineveiligheid.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moeten alle machines voorzien zijn van een noodstop?

Voor nieuwbouwmachines is een noodstopinrichting verplicht volgens de Machinerichtlijn. Hierin is deze verplichting als volgt geformuleerd: Machinerichtlijn 2006/42/EG, Annex I, §1.2.4.3: Noodstop 
‘Een machine moet zijn voorzien van één of meer noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden afgewend.’
Deze eis geldt niet voor machines waarbij het risico niet verminderd zou worden door de noodstopinrichting.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Welke machines moet ik allemaal meenemen in de Verbetercheck Machineveiligheid?

De Verbetercheck Machineveiligheid is met name geschikt voor enkelvoudige metaalbewerkingsmachines.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moet ik alleen de veiligheidsaspecten inventariseren?

Alleen het inventariseren en beoordelen van technische veiligheidsaspecten is onvoldoende. U dient ook het veilige gebruik van de machines door de medewerkers te inventariseren. Dus naast de technische veiligheid is het gedrag heel belangrijk. Tevens dient u voorlichting, instructie en toezicht te borgen binnen uw organisatie.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moet een machine CE-gemarkeerd zijn?

Een machine die na 1995 voor het eerst in de handel werd gebracht, moet voorzien zijn van een CE-markering. Oudere machines dienen te voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Is een CE-gemarkeerde machine per definitie veilig?

Een veel voorkomende en onterechte aanname is dat een machine met CE-markering een veilige machine is. Anderzijds is een machine zonder CE-markering ook niet per definitie een onveilige machine.

Bekijk antwoord Verberg antwoord