The making of de Verbetercheck Fysieke belasting

28 maart 2023

The making of de Verbetercheck Fysieke belasting


In maart presenteerde 5xbeter de nieuwe Verbetercheck Fysieke belasting. Ergonoom Mirjam van der Kooij en arboadviseur Kees Halm vertellen hoe ze de verbetercheck actualiseerden en uitbreidden.

Om de 6 jaar moeten Verbeterchecks geactualiseerd worden. Nu was het onderwerp fysieke belasting aan de beurt. De tweekoppige Werkgroep Fysieke belasting ging aan de slag. Kees Halm vertegenwoordigt er de werkgevers, terwijl Mirjam van der Kooij er namens de werknemersorganisaties zit. Hoe zijn ze te werk gegaan?

Kees Halm         Mirjam van der Kooij

Verbetercoaches als link naar de werkvloer

‘We begonnen door de Verbetercheck aan te passen aan de stand der techniek en gebruiksvriendelijker te maken. Daar hebben we van begin af aan de Verbetercoaches bij betrokken’, zegt Van der Kooij. ‘Wat speelt er nou in de branche? Wat zijn belangrijke risico's die zij tegenkomen? Daarna hebben de Verbetercoaches en gebruikers de nieuwe versie uitgebreid getest.’

Factsheets gebundeld

Ook naar de factsheets is gekeken. Die schetsen de mogelijkheden waaruit bedrijven voor hun situatie passende maatregelen kunnen selecteren. Ook daarbij konden Van der Kooij en Halm putten uit de kennis van Verbetercoaches. Omdat zij  bij veel bedrijven over de vloer komen kennen ze ook heel veel oplossingen.

‘Vroeger waren er heel verschillende factsheets, die hebben we nu gebundeld tot 3 algemene factsheets’, legt Halm uit. ‘Over het werkproces, over richtwaarden en hulpmiddelen, en over transportmiddelen. Daarin staan tips om werk slimmer te organiseren. Door hulpmiddelen te gebruiken waardoor je bijvoorbeeld minder hoeft te tillen of sjouwen. Of door belastende werkhoudingen of repeterende bewegingen af te wisselen met lichtere werkzaamheden.’

Niet in beton gegoten

Van der Kooij: ‘De metaalsector is geen eenheidsworst. Daar hebben we nog wel discussie met de Arbeidsinspectie over gehad. Die gaven het voorbeeld van de bibliotheek waar precies is voorgeschreven hoe hoog de boekenkasten maximaal mogen zijn. Maar in de metaal maakt iedereen een ander product. Dan kun je niet zeggen: je moet dat hulpmiddel aanschaffen, dan ben je geholpen. De factsheets hebben daarom niet de status van arbocatalogus, maar laten wel zien hoe je bepaalde knelpunten kunt aanpakken.’

30% van het verzuim in de metaalsector komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Niet alle klachten worden veroorzaakt door het werk; werk heeft er wel invloed op. Het gaat bijvoorbeeld om tillen en dragen, duwen en trekken, belastende werkhoudingen en repeterende bewegingen. Met de Verbetercheck Fysieke belasting kun je als leek beoordelen of je al je werkprocessen op orde hebt of dat er nog aandachtspunten zijn. In dat geval vind je in de factsheets hulpmiddelen en tips om de belasting te verminderen.


Zitten is het nieuwe roken

‘Aan zittend werk hadden we in eerste instantie niet gedacht’, zegt Van der Kooij. ‘Maar toen hoorden we van Verbetercoaches en gebruikers dat dit in de metaal toch ook wel veel voorkomt. Daar zijn risico’s aan verbonden waar in de arbocatalogus niets over te vinden was.’ Bij kleinere bedrijven werkt 20% op kantoor, bijvoorbeeld de werkplanners en in de grootmetaal tot wel 50%.

Van der Kooij: ‘We willen dat mensen die in de productieomgeving werken af en toe gaan zitten. De mensen op kantoor willen we juist vaker in beweging krijgen. De gemiddelde beeldschermwerker had vroeger misschien nog een loopje naar een fax of een printer of naar een collega voor overleg. Dat is nu veel minder.  Halm voegt daaraan toe dat 5xbeter meer aandacht wil gaan geven aan het belang van bewegen bij kantoorwerk. Door bijvoorbeeld aan te sluiten bij acties van het ministerie van SZW of door zelf iets op te zetten.  

Maak er gebruik van!

Omdat de Nederlands Arbeidsinspectie aandacht besteedt aan bijzondere groepen zoals zwangeren, zijn daar ook richtlijnen voor gegeven. Bijvoorbeeld dat je tijdens je zwangerschap niet meer dan 10 kilo mag tillen. Kortom, de nieuwe versie van de Verbetercheck is een hele verbetering en uitbreiding.

Het werk van Halm en Van der Kooij is nog niet af. Ze zijn nog bezig de toolboxen en filmpjes te updaten. Maar nu al bieden de Verbetercheck en factsheets volgens Van der Kooij een waardevolle bron voor bedrijven die oplossingen zoeken. ‘Ik hoop dat ze er goed gebruik van maken. En dat ze de weg naar de Verbetercoaches vinden als ze ergens zelf niet uitkomen.’

 

Vorige nieuwsitem: Tips voor toolboxen
Volgend nieuwsitem: Verbetercheck Fysieke Belasting voor metaalsector vernieuwd en uitgebreid: nu ook richtlijnen voor zittend werken en werken tijdens de zwangerschap