Per 1 juli: strengere regels voor het werken op hoogte met een werkbak of werkplatform.

01 juli 2020

Per 1 juli: strengere regels voor het werken op hoogte met een werkbak of werkplatform.

Werk je op hoogte met een werkbak of werkplatform? Dan is dit een belangrijk bericht voor jou. Per 1 juli gelden strengere regels.

Per 1 juli 2020 wijzigt artikel 7.23d van het Arbobesluit. Dit artikel bevat speciale bepalingen over het gebruik van werkbakken in combinatie met hijs- en hefmiddelen. Het gebruik van een werkbak of werkplatform gekoppeld aan hefmiddelen (b.v. heftruck) is niet meer toegestaan. Gekoppeld aan hijsmiddelen (b.v. een kraan) mag alleen nog bij hoge uitzondering en vereist veel extra voorbereiding. Zo bestaan de voorbereidingen uit:

  • het maken van een werkplan,
  • goedkeuring van het werkplan door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige,
  • aanmelding van de werkzaamheden 2 dagen vooraf bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, klik hier voor het formulier.
  • De opdrachtgever of werkgever is verantwoordelijk voor de voorbereidingen. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie en een leidraad van Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Deze wijziging heeft consequenties voor 2 verbeterchecks van 5xbeter.

Verbetercheck Valgevaar

Kortgezegd wordt in artikel 7.23d van het Arbobesluit per 1 juli 2020 het gebruik van een werkbak, in combinatie met een hefmiddel dat daar niet specifiek voor is ontworpen, niet meer toegestaan. In de verbetercheck Valgevaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een werkbak in combinatie met een heftruck. Deze mogelijkheid vervalt per 1 juli 2020. Dit zal in een disclaimer worden aangegeven.

Verbetercheck “Procedure Werken op hoogte” (scheepsbouw en -reparatie)

Een andere wijziging in artikel 7.23d van het Arbobesluit houdt in dat het werken met een werkbak aan een hijsmiddel aan veel strengere regels moet voldoen. Een van de belangrijkste aanvullingen is dat vooraf een schriftelijk werkplan moet worden opgesteld dat moet worden beoordeeld en in orde bevonden door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Het werken vanuit een werkbak die aan de hijskraan is bevestigd wordt genoemd in de verbetercheck “Procedure Werken op hoogte” die speciaal bedoeld is voor de scheepsbouw en -reparatie. Hierin wordt het schriftelijke werkplan en de beoordeling door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige niet genoemd. Dit zal in een disclaimer worden aangegeven.

5xbeter zal de betreffende verbeterchecks te zijner tijd aanpassen aan het gewijzigde Arbobesluit. We informeren je zodra deze beschikbaar zijn.

Voor vragen of hulp kun je contact opnemen met een van onze 5xbeter verbetercoaches.

Vorige nieuwsitem: 5xbeter introduceert de Check van 5 Lasrook
Volgend nieuwsitem: Vragen over Corona in relatie tot uw werkzaamheden?