Inbreng vakbonden bij 5xbeter: meer aandacht voor werkdruk en personeelsbetrokkenheid

23 januari 2023

Inbreng vakbonden bij 5xbeter: meer aandacht voor werkdruk en personeelsbetrokkenheid

Binnen 5xbeter zetten vakbonden zich in voor veilig en gezond werken in de metaalsector. Vakbondsbestuurders Stijn de Geus (FNV Metaal) en Jerry Piqué (CNV Vakmensen) vertellen hoe ze aandacht vragen voor zaken die vooral werknemers aangaan zoals werkdruk.

‘Zoals we bij 5xbeter werken is heel goed’, zegt Stijn de Geus. Hij is sinds een jaar actief voor 5xbeter. ‘Jerry en ik en onze collega van De Unie komen 10 keer per jaar bijeen in de projectgroep waarin ook werkgeversorganisaties zitten. We zijn dus direct betrokken bij het wel en wee van 5xbeter. Dat is ook nodig, want veilig en gezond werken is van groot belang voor onze achterbannen.

Meer aandacht voor werkdruk

Hoe is de samenwerking met de werkgeversvertegenwoordigers binnen 5xbeter? Jerry Piqué noemt die prima. ‘Ten slotte hebben we hetzelfde belang: veilig en gezond werken in de sector. Wel vinden we als vakbonden dat er meer aandacht moet zijn voor zaken die vooral werknemers betreffen. We hebben er erg ons best voor moeten doen om het thema werkdruk op de agenda te krijgen, maar dat is nu gelukt. Er is een arbocatalogus werkdruk ontwikkeld die ter beoordeling ligt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. We hopen die later dit jaar te publiceren.’

Verbetercoaches ook voor ondernemingsraden

Verder vonden de vakbonden dat de personeelsbetrokkenheid bij veiligheid op een hoger plan moest komen. ‘Verbetercoaches gingen vroeger alleen naar bedrijven en preventiemedewerkers’, legt de Geus uit. ‘We hebben afgesproken dat ze vanaf 2023 ook de ruimte hebben om naar ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen of kadergroepen van vakbonden te gaan. Fijn dat dat nu in het meerjarenplan van 5xbeter is vastgelegd.’

De uitdaging is volgens De Geus nu om ondernemingsraden erop te attenderen dat ze Verbetercoaches kunnen benaderen. ‘Het zou goed zijn als ondernemingsraden zich ook actief inzetten voor veilig en gezond werken. Zij hebben tenslotte initiatiefrecht over arbo-onderwerpen. Als ze daar gebruik van maken komt er meer druk op bedrijven om de veiligheid te vergroten.’

Kritisch kijken naar gevaarlijke stoffen

Beide vakbondsbestuurders vinden gevaarlijke stoffen een belangrijk aandachtspunt, omdat niet alle bedrijven al bezig zijn om die te vervangen. De Geus: ’Dat zie ik ook in andere sectoren. Sommige mensen zijn zich nog steeds niet bewust van de risico’s. Er zijn zoveel bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.  Als het op is wordt er automatisch een nieuwe hoeveelheid  besteld, zonder eerst kritisch te kijken of er minder schadelijke alternatieven zijn. Het stimuleert ons om over dit thema te blijven communiceren en het niet alleen over te laten aan bedrijven.’


Natuurlijk hebben werknemers ook een eigen verantwoordelijkheid. ‘Als het bedrijf van alles voor je organiseert, is het wel handig als je daar gebruik van maakt en zelf met je gezondheid en veiligheid bezig blijft’, zegt Piqué. ‘Niet alleen voor jezelf op dit moment, maar ook voor je collega’s en voor de toekomst. Je wil er niet over 10 jaar achter komen dat je door je werk ziek bent geworden.’

Nu nog meer bereik

Verder willen Piqué en De Geus vooral dat het bereik van 5xbeter groter wordt. En dat er meer gebruik gemaakt wordt van de Verbetercoaches. Er is veel ruimte om in een bedrijf ondersteuning te krijgen. De Geus wijst erop dat budget daarvoor vorig jaar niet is opgegaan. ‘Ik zou willen dat er zoveel aanvragen komen dat we het budget moeten vergroten. We zullen dus als vakbonden de thema’s, webinars en bijeenkomsten van 5xbeter onder de aandacht blijven brengen bij werknemers en onze leden. Op onze websites, in nieuwsbrieven en in mailings.’

Vorige nieuwsitem: Gebruik de toolboxen van 5xbeter
Volgend nieuwsitem: Werk in uitvoering aan deze website