• Thema's

Thema's

5xbeter is het project van de 5 cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro ter verbetering van de veiligheid en gezondheid in de metaal. 5xbeter ontwikkelt de arbocatalogus (die 5xbeter Verbeterchecks noemt) voor de belangrijkste arborisico’s in de metaal:

 Fysieke belasting      Gevaarlijke stoffen

 Lasrook                     Machineveiligheid

 Schadelijk geluid      Valgevaar