Aan de slag met overige thema's

5xbeter heeft een set instrumenten ontwikkeld voor het veilig en gezond werken op hoogte in de scheepsbouw, werken in besloten ruimten, evenals voor de aanpak van gedrag & cultuur en het werken met nieuwkomers en anderstaligen. Communicatie speelt een sleutelrol om iedereen op de werkvloer te overtuigen van het belang van veilig en gezond werken. Om u hierin te ondersteunen, biedt 5xbeter verschillende instrumenten voor het opzetten van een communicatiecampagne. 

Werken in besloten ruimten in de scheepsbouw

De Procedure Werken in besloten ruimten is een onderdeel van de arbocatalogus 5xbeter. Deze getoetste arbocatalogus Werken in besloten ruimten voor de doelgroep Scheepsbouw (en onderaannemers op de werf) stelt eisen aan het aanwezig zijn en uitvoeren van werkzaamheden in een besloten ruimte. De Procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Inspectie SZW. Inspecteurs van de Inspectie SZW toetsen bij een inspectie of uw bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Procedure Werken in besloten ruimten. Naast een handig handvat voor het invullen van uw bedrijfsprocedure, is het dus het wettelijke kader waarbinnen u werkzaamheden in een besloten ruimte dient uit te voeren.

Download hier de Procedure Werken in besloten ruimten.

Werken op hoogte

De Procedure Werken op hoogte is een onderdeel van de arbocatalogus 5xbeter. Deze getoetste arbocatalogus Werken op hoogte voor de doelgroep Scheepsbouw (en onderaannemers op de werf) stelt eisen aan het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De Procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Inspectie SZW. Inspecteurs van de Inspectie SZW toetsen bij een inspectie of uw bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Procedure Werken op hoogte. Naast een handig handvat voor het invullen van uw bedrijfsprocedure, is het dus het wettelijke kader waarbinnen u werkzaamheden op hoogte dient uit te voeren.

Download hier de Procedure Werken op hoogte.

Aanpak nieuwkomers

Een nieuwkomer in het bedrijf vergt extra aandacht. Op verschillende manieren en met verscheidene middelen kan 5xbeter hierbij ondersteunen. Zo bieden we de brochure Nieuwkomers met basisinformatie over nieuwkomers en tips voor het verbeteren van de communicatie met anderstaligen. Er is een Aanpak Nieuwkomers en een checklist ontwikkeld voor nieuwkomers. Ook is er een document ontworpen met tips voor anderstaligen. Bij het uitvoeren van deze tips kan het online woordenboek gebruikt worden, waarmee meer dan vierhonderd woorden in twaalf talen vertaald kunnen worden.

Bekijk hier al onze hulpmiddelen Nieuwkomers. 

Aan de slag met communicatie

Bij een goede bedrijfsvoering hoort serieuze aandacht voor veilig en gezond werken. Dat gaat veel verder dan de aanwezigheid van de juiste machines en hulpmiddelen. Essentieel is dat iedereen in een bedrijf het belang inziet van veilig en gezond werken en hier ook daadwerkelijk naar handelt. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een interne communicatieactie is een prima middel om dit doel te bereiken. Dat klinkt ingewikkeld, maar is het niet. 5xbeter heeft een brochure ontwikkeld met een 5-stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van een goede communicatieactie. Dat kan heel simpel of juist uitgebreid. Ter inspiratie zijn ook drie concrete voorbeelden opgenomen. Eén van een klein bedrijf, één van een groot bedrijf en een campagne van een ondernemingsraad. Allemaal opgebouwd met de hulpmiddelen van 5xbeter.


Bekijk hier alle communicatiehulpmiddelen.