Zoekresultaten

'nieuwkomers' heeft 20 zoekresultaten opgeleverd:

Hoe ziet deze aanpak Nieuwkomers eruit?

De Aanpak Nieuwkomers is omgezet in een checklist. Met deze checklist kan op een praktische manier worden nagegaan of een bedrijf het veilig en gezond werken voor een nieuwkomer op orde heeft, of dit nog moet regelen.
De volgende vijf maatregelen helpen om veilig en gezond werken voor nieuwkomers in het bedrijf te borgen:

  1. Het zorgen voor een goede werving en selectie;
  2. Het bewust inzetten van nieuwkomers;
  3. Zorg dragen voor een effectieve voorlichting en instructie;
  4. Nieuwkomers begeleiden en opleiden;
  5. Zorgen voor veilig en gezond werken in het hele bedrijf.

De eerste vier maatregelen bepalen wie het bedrijf binnenhaalt, waar de nieuwkomer aan de slag gaat en hoe hij wordt toegerust. Voor iedere individuele nieuwkomer moeten deze maatregelen (opnieuw) genomen worden. Maatregel vijf laat zien dat het belangrijk is dat de nieuwkomer in een zo veilig en gezond mogelijke omgeving aan de slag gaat.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat is een nieuwkomer?

Formeel is een nieuwkomer een werknemer die nieuw is in het bedrijf, in het werk en/of op de werkplek. Dit zijn onder meer flexwerkers (ook wel uitzendkrachten genoemd) en jonge stagiairs (m/v). Maar ook: vaste medewerkers die nieuwe werkzaamheden op een nieuwe werkplek krijgen. Veel flexwerkers zijn van buitenlandse komaf, wat aandacht vraagt voor taal- en cultuurverschillen.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Hoe ben je goed voorbereid op een nieuwkomer?

5xbeter heeft de Aanpak Nieuwkomers ontwikkeld, wat ervoor moet zorgen dat nieuwkomers zo goed mogelijk de dagelijkse arbeidsrisico’s leren inschatten. Deze aanpak gaat over de selectie van nieuwkomers en het organiseren van hun werk en -omstandigheden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn risico’s bij nieuwkomers?

Ongevallen bij nieuwkomers komen acht keer vaker voor dan bij vaste medewerkers. Dit komt vooral door een gebrek aan kennis en ervaring op de werkplek. Hierdoor herkennen nieuwkomers de risico’s minder. Zij weten minder goed welke maatregelen zij moeten nemen en zijn minder goed in staat gevaar af te wenden.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Voor wie is 5xbeter bedoeld?

Alhoewel alle producten van 5xbeter openbaar beschikbaar zijn op 5xbeter.nl is 5xbeter bedoeld voor alle bedrijven (en iedereen die daarin werkt) die vallen onder de metaalbewerking- en metalektro-cao.
Bedrijven uit andere branches kunnen wel gebruikmaken van de producten op de website en de arbocatalogus, maar zij moeten zich realiseren dat de producten van 5xbeter zijn gemaakt (en in het geval van de arbocatalogus zijn goedgekeurd) voor de metaal.
De Verbetercoaches en sommige producten, zoals de workshops Nieuwkomers, zijn exclusief beschikbaar voor iedereen die werkt in de metaalbewerking en metalektro.

Bekijk antwoord Verberg antwoord