Webinar Register Gevaarlijke Stoffen

21 maart 2023

Webinar Register Gevaarlijke Stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen kan klachten geven zoals irritatie van huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken bij langdurige blootstelling zelfs blijvende schade. De Arbowet verplicht bedrijven daarom producten met gevaarlijke stoffen te inventariseren, registreren en beoordelen, om vervolgens maatregelen te nemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert daar op dit moment extra op.

Met het Register Gevaarlijke Stoffen kun je aan de Arbowet voldoen. We helpen je daarmee op weg in een webinar waarin we laten zien hoe je het register invult.

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat doe ik als er een product ontbreekt in de database?
  • Hoe maak ik een Werkplek Instructiekaart (WIK)?
  • Wat is een Veilige werkwijze en wanneer mag ik die gebruiken?

De Verbetercoaches geven antwoord op vragen uit de praktijk.

In het verdiepende webinar over gevaarlijke stoffen op 22 juni gaan we in op veilige werkwijzen en CM-stoffen.

Webinar Register Gevaarlijke stoffen

  1. Dinsdag 21 maart 2023 van 10:00 tot 12:00 uur (bij voldoende belangstelling ook van 13:00 tot 15:00 uur)
  2. Deelname is kosteloos.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is alleen beschikbaar voor bedrijven die vallen onder de cao's Metalektro en Metaalbewerking. Check voor aanmelding of je bedrijf onder een van deze cao's valt.  

Meld je aan.

Vorig agendaitem: Webinar Verbetercheck Lasrook - middagsessie
Volgend agendaitem: Webinar fysieke belasting (ochtendsessie)