• Nieuws
  • Workshops Aanpak Nieuwkomers groot succes

Workshops Aanpak Nieuwkomers groot succes

09 december 2011

‘Dit is een heel mooi product van 5x Beter!’

Ieder bedrijf is anders. Maar als het gaat om veilig werken zijn er ook verrassend veel overeenkomsten. Bedrijven in onze branche krijgen te maken met dezelfde uitdagingen, lopen tegen dezelfde zaken aan.  Bijvoorbeeld over nieuwkomers. Wist je dat een uitzendkracht, jongere of anderstalige acht keer zo veel kans heeft op een ongeluk op de werkvloer? Daarom heeft 5x Beter dit najaar een aantal workshops rondom dit onderwerp georganiseerd. Om zoveel mogelijk bedrijven tegelijk op weg te helpen, maar ook om bedrijven de kans te geven uitdagingen en oplossingen met elkaar te delen. Deze werkvorm blijkt een groot succes. Verbetercoach Hilde Bussink: ‘Mensen zijn blij dat ze concrete handvatten krijgen om met deze herkenbare zaken aan de slag te gaan.’

De workshops werden gegeven door de Verbetercoaches van 5x Beter. Zij hebben behalve een heleboel theoretische kennis ook dagelijks met de praktijk van veilig en gezond werken te maken. De workshops duurden gemiddeld drie uur, met aansluitend een lunch. Geïnteresseerden konden zich van te voren opgeven, wat veelvuldig werd gedaan door bijvoorbeeld KAM-coördinatoren, voormannen en P&O-adviseurs. Iedere workshop zat snel vol en die over toezicht houden wordt binnenkort zelfs al voor de derde keer georganiseerd. Hilde Bussink verzorgt met collega Marti Beeftink deze workshop. Hilde: ‘Dit onderwerp speelt enorm in de branche, er is dan ook heel veel vraag naar. Mensen vinden toezicht houden toch moeilijk, het heeft te maken met gespreksvaardigheden: hoe verkoop je jouw boodschap aan je werknemers?’

In de workshop houden de coaches aan de hand van herkenbare voorbeelden de deelnemers een spiegel voor. Bijvoorbeeld door een rollenspel. Hilde: ‘Marti en ik speelden bij de workshop Toezicht houden vier scènes, waarbij ik steeds de werkgever was en Marti steeds de werknemer. We lieten in deze scènes vier verschillende stijlen van leidinggeven zien. De werkgever kan zich opstellen als een politieagent, hij kan als een struisvogel doen alsof hij de gevaarlijke situaties niet ziet en hij kan als een zachte heelmeester luchtig doen over veilig werken. Of, en dat is natuurlijk het beste, hij kan als coach naast de medewerker gaan staan en op een goede manier over veiligheid beginnen. Zonder te hard of te soft te zijn. Als je op die manier met elkaar gaat oefenen merk je al snel wat de goede toon is en wat niet.’

Alle workshops hebben een heel interactieve insteek: deelnemers delen hun ervaringen en gaan zelf met een casus of voorbeeld uit hun eigen bedrijf aan de slag. Bijvoorbeeld bij de workshop Werkinstructie. Monique Denen: ‘In de workshop die ik samen met Peter Kanters heb gegeven hadden de deelnemers een eigen voorbeeld van een werkinstructie meegenomen. Die bekeken we in kleine groepjes. Wat opvalt is dat de meeste werkinstructies veel te moeilijk zijn. De meeste mensen in de productie van de metaalbranche hebben leesniveau B1. Het blijkt dat de meeste werkinstructies niveau C1 hebben. Dat betekent dus dat de teksten voor veel collega’s veel te ingewikkeld zijn. Er worden te lange zinnen gebruikt, te veel moeilijke woorden en ze zijn niet gebruiksvriendelijk. Het blijkt dat werkinstructies in de praktijk ook eerder gebruikt worden om risico’s af te dekken dan hoe ze bedoeld zijn: als hulpmiddel zodat je collega’s op de vloer veilig kunnen werken.’

Verbetercoach Susanne Rambali verzorgde met collega Karin Leeuwenberg de workshop Uitzendkrachten: ‘Bij het inhuren van uitzendkrachten lopen veel bedrijven er tegenaan dat het niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke voorlichting. Is dat het bedrijf dat de uitzendkrachten inleent of is dat het uitzendbureau? En er zijn verschillende wetten die iets zeggen over het geven van voorlichting, zoals de EEG richtijn, de Arbowet en de Waadi. Dat maakt het allemaal best ingewikkeld.’ En daarmee ben je er nog niet. Susanne: ‘Inlenende bedrijven moeten in ieder geval informatie aanleveren aan het uitzendbureau waarmee zij de uitzendkracht kunnen voorbereiden. Wat er precies in zo’n arbodocument moet staan is nergens vastgelegd, dus hebben we in de workshop met elkaar naar voorbeelden gekeken. Maar er was ook ruimte om ervaringen te delen: met elkaar hebben we stilgestaan bij onze verantwoordelijkheid als toezichthouders.’

Bij alle workshops reageerden de deelnemers enthousiast. Monique: ‘Mensen wilden er meteen mee aan de slag en iedereen had nog wel uren door kunnen praten over dit onderwerp. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar.’ Hilde: ‘Mensen zijn echt enthousiast en willen graag hun ervaringen delen. Ik vind dit een heel mooi product van 5x Beter en hoop dat we er ook in 2012 mee verder kunnen gaan. ’

Vorige nieuwsitem: Jongeren bewuster bezig met veiligheid
Volgend nieuwsitem: Edwin Mabelis deed mee aan het WK lassen