Werken op Hoogte

19 maart 2014

De Procedure Werken op Hoogte is een onderdeel van de arbocatalogus 5xbeter. Deze getoetste arbocatalogus Werken op Hoogte voor de doelgroep Scheepsbouw (en onderaannemers op de werf) stelt eisen aan het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De Procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Inspectie SZW. Inspecteurs van de Inspectie SZW zullen bij een inspectie toetsen of uw bedrijf minimaal voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Procedure Werken op Hoogte. Naast een handig handvat voor invullen van uw bedrijfsprocedure, is het dus het wettelijk kader waarbinnen u werkzaamheden op hoogte dient uit te voeren.
 


Voor wie?
De Procedure Werken op Hoogte is alleen van toepassing op scheepswerven. De Procedure is geschreven voor bedrijfsprocessen die op werven plaatsvinden. Voor andere bedrijven in de metalektro vormt het geen onderdeel van de arbocatalogus, maar kan de procedure gebruikt worden als leidraad voor opzetten van uw eigen werken op hoogte beleid.

Aan de slag!
U kunt de Procedure Werken op Hoogte gebruiken bij het opzetten van uw RI&E. Mocht u assistentie willen hebben bij het nagaan of uw bedrijf voldoet aan de eisen uit de arbocatalogus, dan kunt u één van de Verbetercoaches van 5xbeter inschakelen. Zij zullen uw bedrijfsprocessen vergelijken met de procedure uit de arbocatalogus en u adviseren over implementatie van de arbocatalogus bij uw bedrijf. 

Hier treft u de Procedure Werken op Hoogte.

Vorige nieuwsitem: RijnDijk: veiligheid maak je met elkaar
Volgend nieuwsitem: Inzet 5xbeter werpt vruchten af