• Nieuws
  • Werken in besloten ruimten

Werken in besloten ruimten

29 maart 2013

Een besloten ruimte is een ruimte met één of enkele kleine openingen/ toegangen waar gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie aanwezig is. De ruimte wordt gekenmerkt door de volgende arbo risico’s: verstikkingsgevaar, brand of explosiegevaar, bedwelming of vergiftiging of beknelling en stroomdoorgang.

Arboaspecten 
In de besloten ruimten kunnen resten van vloeistoffen, gassen en dampen, fijn stof of nevels aanwezig zijn. Deze kunnen ook door werkzaamheden in de ruimte gebracht worden/ terecht komen. De stoffen kunnen zelf of in combinatie verstikking, brand/explosie of bedwelming/vergiftiging veroorzaken. 

Wat bieden we voor wie
De Procedure Werken in besloten ruimten is een onderdeel van de arbocatalogus 5xbeter. De Procedure stelt eisen aan het aanwezig zijn en uitvoeren van werkzaamheden in een besloten ruimte. De Procedure is opgesteld door de sociale partners en getoetst door de Inspectie SZW. 
De Procedure Werken in besloten ruimten is alleen van toepassing op scheepswerven. De Procedure is geschreven voor bedrijfsprocessen die op werven plaatsvinden. Voor andere bedrijven in de metalektro vormt het geen onderdeel van de arbocatalogus, maar kan de procedure gebruikt worden als leidraad voor opzetten van uw eigen werken in besloten ruimten beleid.

Hier leest u meer over Werken in besloten ruimten en de Procedure zelf.

Vorige nieuwsitem: Menukaart Week van Veilig en Gezond Werken online
Volgend nieuwsitem: VeiligheidNL introduceert: Werkbuddies