• Nieuws
  • Week van de Veiligheid bij IHC-Merwede

Week van de Veiligheid bij IHC-Merwede

25 juni 2012

“Het is belangrijk om de boodschap regelmatig te herhalen” 

IHC Merwede is marktleider in gespecialiseerde baggerscheepsbouw. Wereldwijd werken er ruim drieduizend mensen. Verschillende bedrijfsonderdelen kennen elk hun eigen specialisme. Drie Nederlandse bedrijfsonderdelen deden mee met de Week van de Veiligheid. Een impressie.

Henk Geutjes is kwaliteitsmanager bij IHC Piping, IHC Metalix en IHC Interior. Met de eerste twee bedrijfsonderdelen nam hij deel aan de Week van de Veiligheid van 4 tot 8 juni 2012. Samen met 5xBeter organiseerde hij het regietheater voor leidinggevenden bij IHC Merwede. “De 24 voormannen, uitvoerders en chefs deden actief mee”, vertelt Geutjes. “De acteurs beeldden twee cases uit en nodigden de leidinggevenden uit om het spel zo nodig stil te leggen en in te grijpen. De eerste case ging over een leidinggevende die een medewerker erop aanspreekt dat hij geen gehoorbescherming draagt.
“Er ontstond een geanimeerde discussie. De een stelde voor om de medewerker direct aan te spreken en hem te verplichten zijn bescherming te dragen. De ander stelde voor om eerst te vragen waarom iemand geen bescherming draagt. De acteurs lieten duidelijk zien wat het effect was van de ene of de andere aanpak. Daarna volgde een case waarbij de verschillende verantwoordelijkheden binnen de lijn zichtbaar werden. De leidinggevenden hebben de plicht om de regels duidelijk te maken en mensen erop aan te spreken. Alle medewerkers hebben op hun beurt de verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen goed te gebruiken.”

Tips op de werkplek
Het derde bedrijfsonderdeel dat deelnam aan de Week van de Veiligheid is IHC Dredging, dat bestaat uit drie scheepswerven. Leo Rodenburg is hier verantwoordelijk voor kwaliteit, arbo en procesinnovatie. “Voor de scheepswerf in Kinderdijk is het al de derde keer dat we aan deze week meedoen. Hier besteedden we extra aandacht aan veiligheid en gezondheid. Op twee dagen maakte een fysiotherapeut een ronde langs het kantoor- en productiepersoneel. Er was een voorbeeldwerkplek ingericht en medewerkers kregen direct praktische tips. Op kantoor gaat het bijvoorbeeld ook om de beleving. Zo is het heel onrustig als je beeldscherm volhangt met gele briefjes. Een opgeruimd bureau geeft rust in het hoofd. De medewerkers van de productie kregen veel praktische tips om fysieke belasting te voorkomen.” 

Bewustwording
Ook Rodenburg organiseerde samen met 5x Beter het regietheater. Bij de werf in Sliedrecht deden 45 voormannen actief mee. Verder hielden de directeur Productie in Kinderdijk en Rodenburg presentaties met aandacht voor de drie centrale van deze week : schadelijk geluid, machineveiligheid en fysieke belasting. De algemeen directeur sloot de Week af met een presentatie samen met een jongleergezelschap dat alle thema’s nog eens op een ludieke manier uitbeeldde.

Volgens Rodenburg droegen al deze activiteiten vooral bij aan de bewustwording. “Gedurende het jaar besteden we veel aandacht aan veiligheid. Het is belangrijk om de boodschap regelmatig te herhalen.” Dat is ook de overtuiging van Geutjes. Voor zijn bedrijfsonderdelen staan dit jaar onder meer twee bewustwordingscampagnes en een workshop ‘Effectief toezicht op veilig werken’ op het programma. 

Vorige nieuwsitem: Workshops en adviestrajecten veilig en gezond werken
Volgend nieuwsitem: Preventiemedewerker van het jaar