• Nieuws
  • Verbetercheck Machineveiligheid uitgebreid

Verbetercheck Machineveiligheid uitgebreid

25 september 2014

Machineveiligheid is een belangrijk thema in de metaal. Werken met en aan machines vormt een van de grootste risico’s in de branche. Een ongeluk heeft vaak grote gevolgen en blijvende schade.

5xbeter heeft Machineveiligheid opgenomen in de Arbocatalogus. De Verbetercheck Machineveiligheid is de praktische uitwerking van de Arbocatalogus. De Verbetercheck biedt werkgevers en werknemers een praktisch toetsingsinstrument. In de checks worden risico’s geïnventariseerd, oplossingen aangedragen en aanbevelingen gedaan.
5xbeter had al Verbeterchecks voor de boormachine, conventionele draaibank, kantbank en een algemene check. Vanaf nu is de Verbetercheck Machineveiligheid verder uitgebreid met drie in de metaal veel gebruikte machines:

• Metaal- en profielwals
• Pers
• Zaag

Doe de Verbetercheck via Mijn 5xbeter of bestel een informatiepakket via info@5xbeter.nl!

Vorige nieuwsitem: Werknemerseditie nieuwsbrief - december 2014
Volgend nieuwsitem: Werknemers nieuwsbrief - september 2014