• Nieuws
  • Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

09 april 2019

De Inspectie SZW gaat de komende tijd scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

Bedrijven die met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen werken, moeten deze inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen. Alleen dan is het mogelijk om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden. Hoewel bedrijven wel stappen zetten om dit in kaart te brengen, blijkt bij twee derde van de inspecties dat de inventarisatie nog niet goed op orde is. Ook kan twee derde van de bezochte bedrijven niet goed nagaan of werknemers teveel worden blootgesteld aan deze stoffen. Het merendeel van de bedrijven neemt overigens wel maatregelen om blootstelling te beperken. Het accent zou echter verlegd moeten worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding of maskers, naar preventieve maatregelen die de bron aanpakken. Het liefst, door kankerverwekkende stoffen te vervangen door minder schadelijke stoffen.

Voor hulp kunnen bedrijven die aangesloten zijn bij CAO Metalelektro of Metaal & Techniek terecht bij 5xBeter. 5xBeter heeft de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen ondersteunt 5xbeter bij de vier stappen om veilig en gezond te werken met gevaarlijke stoffen. Door deze vier stappen te doorlopen voldoen bedrijven aan de Arbowet.

De komende maanden gaat de Inspectie SZW bij tientallen bedrijven op bezoek om te controleren of werknemers voldoende worden beschermd tegen CMR-stoffen.


Bron: Inspectie SZW

Vorige nieuwsitem: Vragen over Corona in relatie tot uw werkzaamheden?
Volgend nieuwsitem: Gevaarlijke stoffen, vervangers en ijsjes: de Week in een notendop