• Nieuws
  • RijnDijk: veiligheid maak je met elkaar

RijnDijk: veiligheid maak je met elkaar

26 maart 2014

Een dikke 7½, dat geeft Niels Bakker van RijnDijk Constructions zijn medewerkers voor veilig en gezond werken. Omdat het bedrijf ruim aandacht besteedt aan voorlichting en toezicht, is het veiligheidsbewustzijn volgens Bakker op behoorlijk niveau. De grootste uitdaging ziet hij in het elkaar aanspreken op gedrag. Niels Bakker: 'medewerkers vinden het lastig om elkaar aan te spreken, hierin kunnen we nog progressie boeken. Stapsgewijs verloopt dit proces beter.' Als dit verbetert hebben ze toch zeker een 8½ te pakken wat hem betreft.

Kracht van herhaalde aandacht
Al zo’n 10 jaar investeert RijnDijk gestaag in veilige en gezonde omstandigheden, vertelt de plantmanager Bakker. De kracht zit volgens hem in de herhaalde aandacht voor gezond en veilig werken. Zo wordt het onderwerp maandelijks op de agenda gezet en worden medewerkers uitgedaagd om met verbeterpunten te komen. Door het meedenken van de medewerkers op de werkvloer te stimuleren, waardoor deze meer alert en bewust bezig zijn met dit onderwerp, ontvangt het management voldoende informatie om het bedrijf verder te ontwikkelen.

5xbeter over de vloer
Rijndijk Construction heeft drie vestigingen met zo’n 160 mensen in dienst. RijnDijk ontzorgt zijn klanten doordat zij het traject van engineering tot aan montage compleet zelfstandig uitvoert. Het werk wordt door 70 eigen mensen en 20 tot 25 inleenkrachten geproduceerd. Het bedrijf maakt multidisciplinaire complexe constructies onder andere voor de utiliteitsbouw, petrochemie en de zware industrie. Sinds begin 2012 heeft plantmanager Bakker Verbetercoaches van 5xbeter over de vloer. Zo zijn er in de vestiging in Schagen toolboxen gehouden over schadelijk geluid en lasrook. Het invullen van de Verbeterchecks heeft geleid tot investeringen in mechanische ruimteventilatie. 

Uiteindelijk hebben de inspanningen van RijnDijk en 5xbeter geresulteerd in een bezoek van de 5xbeter-Truck, tijdens de roadshow in juni.

Vorige nieuwsitem: “Niemand wil dat het mis gaat”
Volgend nieuwsitem: Werken op Hoogte