• Nieuws
  • ‘Nieuwkomer moet meer weten dan waar zijn werkplek is’

‘Nieuwkomer moet meer weten dan waar zijn werkplek is’

17 februari 2011

5x Beter goede sparringpartner voor Ahrend productiebedrijf

Jaarlijks begroeten de Ahrend productiebedrijven in Sint-Oedenrode en Zwanenburg tientallen nieuwkomers. Vooral de groep uitzendkrachten en stagiaires is groot. ‘In samenwerking met de Verbetercoaches van 5x Beter analyseren we de middelen die we hebben en ontwikkelen we nieuwe middelen om deze groep beter te bedienen’. Coördinator Arbeid en Milieu Gerard Raaijmakers en personeelsfunctionaris Lean van Haren  vertellen hoe dit heeft geleid tot  verbeteringen. Verbeteringen die  goed uitpakken voor het bedrijf en personeel.

De nieuwkomers gaan vooral aan de slag op de productieafdeling. Daar worden kantoormeubelen gemaakt. Metaalbewerking en machinegericht werken zijn dagelijkse kost, die de nodige risico’s met zich meebrengen. Daar is dit project echter niet specifiek voor bedoeld. ‘Wat betreft lasrook en schadelijk geluid scoren we volgens de normen van 5x Beter goed’, zegt Gerard Raaijmakers. ‘De zware risico’s zijn bij ons goed geborgd. Bij nieuwkomers gaat het er vooral om dat mensen die hier nieuw binnenkomen van alle zaken op de hoogte zijn, waarvan wij vinden dat ze die moeten weten om veilig te kunnen werken.’

Nooduitgang
Lean van Haren werkt al twintig jaar bij Ahrend. ‘Vroeger vond men het vooral belangrijk dat mensen zo snel mogelijk aan het werk werden gezet om te produceren. Nu zijn ook andere zaken belangrijk. Sommige uitzendkrachten werken hier wel twee jaar. Onze instructie moet meer zijn dan: dit zijn je werkschoenen en je –kleding en daar is je plek. Het is heel belangrijk dat iedereen, en juist ook nieuwkomers, bijvoorbeeld weten waar de nooduitgang is, waar ze heen moeten als er een alarm klinkt en wat ze moeten doen in een onveilige situatie. Mensen onthouden zaken beter als je ze laat zien waar ze zich moeten verzamelen als er een alarm klinkt, waar het bordje hangt waarop ze bepaalde informatie kunnen vinden, et cetera.’

Foto’s en film

Nieuwkomers krijgen een informatieboekje mee. ‘Daar staan vooral praktische zaken in zoals bij wie je vrij kan vragen. De arboregels worden ook gemeld, en je gaat ervan uit dat iedereen alles leest.’ Dat dit niet het geval is, bleek uit een onderzoek aan de hand van de checklist, waarbij nieuwkomers naar hun ervaringen werd gevraagd. ‘Het taalgebruik werd moeilijk gevonden en medewerkers vonden de introductie te lang. Samen met de Verbetercoaches en met Randstad, onze eerste leverancier van uitzendkrachten, kijken we hoe we onze informatievoorziening kunnen verbeteren. We willen bijvoorbeeld meer gaan doen met foto’s en film. Vervolgens is het heel belangrijk dat we vastleggen wat Randstad vertelt, wat wij uitleggen en wat de leidinggevende nog kan aanvullen.’

Toegevoegde waarde
Een van de aanpassingen waar Ahrend al mee bezig is, is het maken van werkplekinstructiekaarten. Gerard Raaijmakers: ‘Als je voor iedere werkplek in een vast format vastlegt wat er op die plek van je verwacht wordt, aan welke veiligheidseisen je je moet houden et cetera, dan is dat herkenbaar voor iedereen. Nieuwkomers profiteren daarvan.’ Hij geeft aan dat de samenwerking met 5x Beter heel goed is. ‘Vroeger liet je metingen doen die vervolgens getoetst werden aan de wettelijke normwaarden en hoorde je alleen of het goed was of niet. Daar heb je als bedrijf eigenlijk niets aan, want je wilt oplossingen hebben om ongewenste werkpleksituaties aan te pakken. De projectgroep van 5x Beter draagt oplossingen en de juiste middelen daarvoor aan. Daar kunnen bedrijven wat mee. De adviezen en hulpmiddelen van 5x Beter helpen ons bij het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden in onze productiebedrijven.’

Vorige nieuwsitem: Praktische en leerzame oplossingen voor lasrook
Volgend nieuwsitem: Oplossingen Nieuwkomers per 1 december online!