• Nieuws
  • Jongeren bewuster bezig met veiligheid

Jongeren bewuster bezig met veiligheid

09 december 2011

In februari startte 5x Beter in samenwerking met CNV Jongeren een pilot ‘Veilig en gezond werken voor jongeren’. Het doel van deze pilot is het veiligheidsbewustzijn bij jongeren te vergroten. Twee bedrijven vertellen over hun ervaringen.

Sebastian Schipper is als coördinator Personeelsbeheer nauw betrokken bij de pilot bij Damen Schelde Naval Schipbuilding (DSNS). “Wij zijn in september gestart met het vergroten van het bewustzijn van jongeren rondom het thema veiligheid. Met de CHECK! methodiek - waarbij een gemeten probleem via een breed scala van oorzaken en mogelijke oplossingen uiteindelijk wordt opgelost  - gingen wij aan de slag en startte een democratisch overleg met jongeren, ervaren medewerkers en leidinggevenden. In een open sfeer werden de veiligheidsaspecten binnen het bedrijf besproken én wat er aan verbeterd kan worden.

Als beste oplossing voor de aanpak van de veiligheidsproblematiek, is het logboek gekozen. In het logboek vullen de leerlingen in wat ze hebben gedaan en welke verbeterpunten met betrekking tot veiligheid ze daarbij constateren, zowel bij zichzelf als bij collega’s. “Er is ook een praktijkbegeleider die meeloopt met de leerlingen en hen wijst op allerlei zaken die met veiligheid te maken hebben. De praktijkbegeleiders helpen ook bij het aanspreken van collega’s. Gelukkig is de cultuur hier zo dat dat ook kan.”

In het logboek staan ook opdrachten die de leerlingen een keer per vier à vijf weken uit moeten voeren. “Zo’n opdracht kan een rondgang zijn op een schip onder begeleiding van een veiligheidskundige. Staat er bijvoorbeeld verf opgeslagen, dan checken ze of dat op een veilige manier veilig is gedaan. Voor werken in gesloten ruimten is toestemming nodig van de brandwacht, dus staat er in het logboek ook een opdracht om een gesprek aan te gaan met de brandwacht.”

De pilot bij DSNS loopt nu met twee leerlingen. Aan het einde van het jaar wordt de pilot geëvalueerd. Als het een succes blijkt, is het de bedoeling dat alle leerlingen op deze manier gaan werken. Nu ligt het accent nog op het logboek, maar DSNS wil ook aan de slag met andere punten die bij CHECK! naar voren zijn gekomen, zoals regelmatig contact met de ouders van de leerlingen en een intensievere samenwerking met scholen.

Veiligheid is een belangrijk aspect, maar voor DSNS heeft meedoen aan de pilot nog een reden.“Er is veel vergrijzing en jongeren zijn de toekomst van het bedrijf”, besluit Sebastian Schipper.

Ook IHC Dredgers in Kinderdijk stuurde een onderwerp in voor de pilot en ging vervolgens met CNV Jongeren aan de slag. “Oorspronkelijk was ons probleem dat de kennis, ervaring en informatie over veilig en gezond werken onvoldoende gedeeld werden tussen de ervaren medewerkers en nieuwkomers.” Aan het woord is het Gerald van Helden, veiligheidskundige bij de divisie IHC Dredging en Mining, waar IHC Dredgers onderdeel van is.

“Wij hebben een werkgroep opgericht met ongeveer twaalf jongeren uit de productie en een aantal praktijkbegeleiders. Daarna zijn er drie sessies georganiseerd. Bij de eerste sessie hebben we oorzaken benoemd. Toen merkten we al dat de probleemstelling niet helemaal aansloot. Die hebben we in de tweede sessie onder leiding van CNV Jongeren aangescherpt. Daar was de directeur Productie ook bij aanwezig, want dit is een belangrijk project voor IHC Dredgers.”

Tijdens de tweede bijeenkomst werd de zin ‘omdat IHC dit onvoldoende faciliteert en controleert’ aan de probleemstelling toegevoegd. “En met IHC bedoelen we iedereen, niet alleen het management.” De jongeren bedachten in deze sessie allerlei oplossingen, zoals: toolboxmeetings, sancties en oplossingen in de werkvoorbereiding. Bij de derde sessie konden zij stemmen op wat zij de beste oplossing vonden en ontstond een top 5. “Er golden natuurlijk wel voorwaarden voor de oplossingen. Ze moesten aansluiten bij de hoofdvraag, de CAO en het beleid van IHC Merwede, toepasbaar zijn voor andere divisies en duurzaam zijn. Verder moesten jongeren en de werkgroep betrokken zijn bij de uitvoering en alles moest natuurlijk binnen de beoogde begroting passen.”

De oplossing die de meeste stemmen kreeg, was het maken van een introductiefilm voor nieuwkomers over veilig en gezond werken bij IHC Merwede. De werkgroep heeft een werkplan voor de film gemaakt waarin staat wat er nodig is, wie er bij betrokken zijn, wat het management verder moet doen en hoe er wordt geëvalueerd.

Hoewel het project CHECK! is uitgevoerd bij IHC Dredgers, gaat de film inmiddels over de werfgrens heen. Omdat de film voldeed aan alle andere voorwaarden is het beoogde budget vergroot. De introductiefilm wordt nu gebruikt voor nieuwkomers in de productie bij IHC Dredgers, IHC Beaver Dredgers, IHC Fabrication, IHC Offshore & Marine en Verenigde Scheepswerf Heusden. “Zo zien we dat een lokaal idee van jongeren uit de productie kan uitgroeien tot een IHC Merwede breed project over veilig en gezond werken.”

“Het draaiboek is inmiddels bijna af. Begin december starten de opnamen op verschillende locaties. Daarna moet de film gemonteerd worden. We hopen de film tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten aan de medewerkers te kunnen laten zien.”

Het hele traject bleek erg leerzaam. “De belangrijkste les vond ik wel het werken in een werkgroep met CNV Jongeren omdat je veel informatie over veilig en gezond werken krijgt uit een relatief kleine groep. Je komt te weten hoe jongeren zich voelen en hoe de cultuur binnen de organisatie is. Een tweede les is dat je goed moet nadenken over hoe je iets brengt. En het was erg leerzaam om te zien hoe CNV Jongeren omging met de groep jongeren bij bijvoorbeeld het begeleiden van discussies.”

IHC Merwede gaat nu het hele introductietraject onder de loep nemen. “Rond de zomer komen we bij elkaar om te evalueren. Dan willen we antwoord op vragen als: bereiken we met de film wat we voor ogen hadden en werken jongeren anders na het zien van de film. Met het vertonen van de film is de pilot in principe afgerond, maar wij blijven natuurlijk investeren in veilig en gezond werken.”

Vorige nieuwsitem: Oefenen met echte praktijksituaties
Volgend nieuwsitem: Workshops Aanpak Nieuwkomers groot succes