• Nieuws
  • Inzet 5xbeter werpt vruchten af

Inzet 5xbeter werpt vruchten af

19 maart 2014

De sociale partners in de metaalbewerking en metalektro laten periodiek de impact van de gezamenlijke inspanningen voor een veilige en gezonde werkvloer onafhankelijk toetsen. Onderzoeksbureau Bartels voerde najaar 2013 een evaluatieonderzoek uit naar de bijdrage van 5xbeter aan het verbeteren van arbeidsveiligheid en -gezondheid in de metaalsectoren. Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is positief.

Ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2010 concludeert Bartels dat 5xbeter er in geslaagd is het aanbod aan werkgevers en werknemers te verbreden
 en te verdiepen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de bekendheid en het daadwerkelijke gebruik van de Arbocatalogus en ondersteunende middelen onder werknemers aanzienlijk is gestegen. In het verlengde daarvan trekken de onderzoekers de meest belangrijke conclusie: de inzet van het 5xbeter instrumentarium binnen bedrijven leidt tot concrete maatregelen en verbeteringen op de werkvloer. Dit geldt niet alleen voor de ‘oude’ arbeidsrisico’s waar 5xbeter aandacht aan besteedt, maar ook voor nieuwe 5xbeter thema’s als fysieke belasting en machineveiligheid.

De onderzoekers signaleren ook een aantal aandachtspunten. Het blijft bijvoorbeeld een uitdaging werknemers direct te bereiken. Het aanreiken van passende middelen voor en het vinden van de juiste kanalen om mensen op de werkvloer te informeren en activeren is dan ook een van de centrale doelstellingen voor de gezamenlijke aanpak in de periode 2014 tot en met 2016. De komende periode zet 5xbeter in op het nog beter bedienen van de bedrijven, Ondernemingsraden en werknemers in de branche. Maatwerk bieden bij de verschillende stadia van implementatie van arbeidsveiligheid en -gezondheid op de werkvloer. Daarnaast wil 5xbeter haar bereik vergroten: meer bedrijven en medewerkers ondersteunen met het advies van de Verbetercoaches en de 5xbeter instrumenten. 

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport? Stuur een mail naar g.monoddefroideville@bagroep.nl en vraag een digitaal exemplaar van de rapportage op.

Vorige nieuwsitem: Werken op Hoogte
Volgend nieuwsitem: Swedish Match Lighters BV IJzersterk bedrijf 2014