• Nieuws
  • Interactieve toolbox lasrook zet Bayards in beweging

Interactieve toolbox lasrook zet Bayards in beweging

16 december 2013

In juni 2013 heeft Bayards Aluminium Constructies BV in samenwerking met Verbetercoach Susanne Rambali interactieve toolboxen lasrook georganiseerd. Met resultaat, blijkt een half jaar later. 

De uitkomsten van de Verbetercheck Lasrook en de deelname van Bayards aan het meetplan lasrook waren de aanleiding voor de organisatie van verschillende interactieve toolboxen lasrook. Het doel: het bespreken van de resultaten uit de Verbetercheck en meetplan, maar vooral ook het vergroten van de bewustwording onder de medewerkers over de risico’s van lasrook en welke maatregelen zij zelf kunnen treffen om deze risico’s te beperken. Er zijn toolboxen gegeven aan drie groepen medewerkers en leidinggevenden. 

In beweging
Volgens Walter van Andel, QHSE manager, waren de interactieve toolboxen geslaagde bijeenkomsten. De quiz, stellingen en films zorgden voor onderlinge discussies en medewerkers waren positief kritisch naar elkaar als het gaat om het gebruik van bronafzuiging en adembescherming. Het resultaat was een Verbeterposter met verbeterpunten en mogelijke oplossingsrichtingen per groep, ingebracht door de werknemers zelf. 
Een half jaar later blijkt de toolbox de werkgever en de werknemers in beweging te hebben gebracht. Bayards heeft in samenwerking met de werknemers diverse technische verbeteringen getroffen. Dit heeft geleid tot meer gebruik van de bronafzuiging. Zo zijn bijvoorbeeld de aankoppelpunten voor de bronafzuiging met behulp van dikkere slangen dichter bij de secties gebracht, waardoor ze beter bereikbaar zijn. Op advies van de medewerkers zijn er ook grotere afzuigmonden aangeschaft. De bronafzuiging is niet alleen makkelijker er bij te pakken, maar zuigt nu ook beter af. Tegelijkertijd hebben medewerkers zelf het initiatief genomen om bruggen te bouwen voor de slangen, zodat deze niet meer over de vloer lopen. 


Voorbeeld van een kabelbrug t.b.v. afzuigslang

De informatie uit de toolbox en het feit dat de verbeterpunten en oplossingsrichtingen uit de toolbox serieus zijn genomen, hebben er zelfs toe geleid dat een aantal medewerkers het voortouw heeft genomen om het gebruik van bronafzuiging te stimuleren. 

Blijven stimuleren
En dat is nog niet alles. Naast het goed gebruiken van bronafzuiging en adembescherming, is het ook belangrijk dat medewerkers hun hoofd uit de pluim houden en 5 tellen wachten met het opklappen van hun lashelm. Na de toolbox waarin dit onder de aandacht is gebracht zijn de laskarren voorzien van de magneten van 5xbeter om medewerkers daar aan te herinneren en zij kunnen daar ook op aangesproken worden. 
Bayards wil de medewerkers blijven stimuleren om moet goede ideeën te komen. Ook willen zij meer anticiperen op de behoefte van de medewerkers om zodoende de werksituatie steeds veiliger en gezonder te maken. Dit beperkt zich natuurlijk niet alleen tot lasrook. 

Vorige nieuwsitem: De bodycoaches van Burgerhout
Volgend nieuwsitem: 5xbeter gaat door!