Instructiekaarten

29 oktober 2012

De Verbetercoaches krijgen regelmatig de vraag van bedrijven hoe een goede machine-instructiekaart eruit ziet. Het antwoord is simpel: een goede instructiekaart wordt gelezen en opgevolgd. 

Werkinstructies
Machine-instructiekaarten zijn een vorm van schriftelijke werkinstructies. De kaarten kunnen gebruikt worden bij het voorlichten van personeel over de risico’s en de te gebruiken Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij een bepaalde machine. 

Tips voor het opstellen van een machine instructiekaart:

  1. Houdt de instructiekaart kort en bondig (maximaal 1 A4)
  2.  Plaats een foto van de machine op de machinekaart
  3. Maak gebruik van pictogrammen (zie website 5xbeter)
  4. Stel de instructiekaart op in eenvoudige taal
  5. Check altijd of medewerkers de informatie begrijpen
  6. Bespreek de inhoud van de instructiekaart altijd met de betrokken medewerkers (bijvoorbeeld in een Toolboxmeeting)
  7. Hang de instructiekaart bij de machine
  8. Licht ook de nieuwkomers in over de inhoud van de instructiekaarten
  9. Vraag uw Verbetercoach om advies bij het opstellen van de instructiekaarten
  10. Bewaak dat er blijvend gewerkt wordt conform de instructiekaarten (bijvoorbeeld bij het jaarlijks doorlopen van de Verbetercheck van de machine)

Vorige nieuwsitem: Website Samen voor Zambia online
Volgend nieuwsitem: De Verbetercheck Machineveiligheid in de praktijk