• Nieuws
  • ‘Ik kijk altijd door twee brillen’

‘Ik kijk altijd door twee brillen’

23 februari 2011

FNV Bondgenoten is een van de partners van 5x Beter, Werken is gezond. Samen met Koninklijke Metaalunie, FME/CWM, CNV Vakmensen en De Unie zorgen ze voor veilig en gezond werken in de branche. In deze rubriek worden de mensen achter deze vijf partijen belicht. Ditmaal stellen we Jet Linssen aan je voor, vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. 

De samenwerking tussen werknemers en werkgevers staat centraal bij FNV Bondgenoten. Als vakbondsbestuurder zet Jet Linssen zich daar dan ook voor in: ‘Ik zie zo vaak dat er wordt vergeten de kaderleden of de OR in te zetten, terwijl je juist niet zonder elkaar kan. Hoe meer je elkaar benut en naar elkaar luistert, hoe beter het resultaat is.’

Die wijsheid zat er al vroeg in bij Linssen. Geboren in Veldhoven en getogen in Geldrop groeide ze op onder de rook van de Philips schoorsteen. Ze studeerde politicologie aan de UvA in Amsterdam en studeerde af op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid van de Industriebond FNV. ‘Nadat ik klaar was met mijn studie duurde het een half jaar voordat ik bij de Industriebond FNV aan de gang kon.’ En na twaalf jaar daar gewerkt te hebben wilde Linssen zich verdiepen in iets anders. Ze ging eerst 3 jaar aan de slag als beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden bij de Abvakabo FNV. Daarna heeft ze 4 jaar trainingen en cursussen gegeven aan ondernemersraden. Toch miste ze het vak van vakbondsbestuurder en keerde ze terug naar haar oude werkgever, nu beter bekend als FNV Bondgenoten. ‘Die zeven jaar dat ik wat anders deed zijn fundamenteel geweest voor mijn huidige rol in 5x Beter. Op het gebied van arbeidsomstandigheden heb ik in die tijd heel veel geleerd. En die kennis gebruik ik nu elke dag.’

Linssen haalt veel afwisseling uit haar werk. ‘Door de combinatie van vakbondsbestuurder in de regio  met het werk voor 5x Beter zien mijn dagen er nooit hetzelfde uit. Het is het leukste vak ter wereld, waar je echt kan bijdragen aan een verbetering van de positie van werknemers. Dat geldt dan niet alleen voor een bepaald bedrijf, maar ook op brancheniveau. Zonder de samenwerking tussen werkgevers-  en werknemersorganisaties kan 5x Beter niet bestaan.’ En daar houdt de afwisseling niet op: ‘Er zijn dagen waarop ik ’s morgens met de ondernemersraad praat over een aankomende reorganisatie en ik ’s middags een rondleiding krijg door een fabriek voor een overleg over de invoering van functiewaardering. Op deze manier is er een koppeling tussen de twee rollen, ik kijk altijd door twee brillen, de lokale vakbondsbestuurder en de landelijk arbovrouw van Bondgenoten.’

FNV Bondgenoten heeft altijd gestaan voor de veiligheid van de werknemers. Linssen: ‘Alleen met elkaar kan je zoveel meer waarmaken. Door dit samen met werkgeversorganisaties te doen merken we een wereld van verschil. Hoewel mijn voorganger Jan Verhoeven hiervoor de credits verdient; hij heeft samen met de andere partijen het fundament gebouwd. Ik richt me nu voornamelijk op de verdieping, hoe zorg je ervoor dat de mensen in de bedrijven bewust aan de slag gaan met dat wat 5x Beter biedt? Ik zie het als mijn taak er met name voor te zorgen dat 5x beter ook bekend wordt bij de werknemers en hun vertegenwoordigers, de ondernemingsraad en de kaderleden van de vakbonden. En dat is precies mijn uitdaging bij 5x Beter; ervoor zorgen dat de mentaliteit en de oplossingen ook in de vezels van de werknemers in de bedrijven komen.’

‘Ik ben trots op alle producten en thema’s van 5x Beter, ik heb het idee dat we al een heel eind op weg zijn. Wel zie ik het als één van mijn taken om veilig en gezond werken nog meer onder de aandacht te brengen. Ik wil zo veel mogelijk de werknemers betrekken in het bedenken en ontwikkelen van oplossingen. En uiteraard de werkgevers laten inzien dat veilig werken heel normaal is. Als we het dan structureel kunnen invoeren gaat het de goede kant op.’

Vorige nieuwsitem: ‘Uiteindelijk valt het kwartje wel!’
Volgend nieuwsitem: Een dag uit het leven van een nieuwkomer