• Nieuws
  • Goss Contiweb en Aurabis inspireren

Goss Contiweb en Aurabis inspireren

16 januari 2013

De plannen van aanpak van Goss Contiweb en Aurabis zijn op de slotbijeenkomsten van de workshops ‘Ondernemingsraad en 5xbeter’ gekozen tot meest inspirerend en best uitgevoerd. De ondernemingsraden van beide bedrijven ontvingen een cheque van € 1.500,-.

Goss ContiwebOp de slotbijeenkomst in Vught op 17 december 2012 ontving Goss Contiweb de meeste punten van de aanwezige ondernemingsraden, de Verbetercoaches van 5xbeter en de OR coaches van Odyssee voor hun presentatie. De OR van Goss is de grote initiator en promotor van de inzet op meer veiligheidsbewustwording van de monteurs, die hun werk zelfstandig doen over de gehele wereld. Dit heeft geleid tot een aparte sessie van een uur over veiligheidsbewustzijn op de landelijke monteursdag van Goss op 20 december jl. De leidinggevende van de monteurs van Goss is intensief betrokken geweest, staat helemaal achter de voorstellen van de OR, en promoot deze. Het veiligheidsbewustzijn wordt voor de toekomst geborgd door de introductie van LMRA en het melden van goede en slechte veiligheidssituaties door monteurs. De betrokkenheid van de monteurs wordt op termijn beloond met een prijs voor de beste inzending. 

AurabisDe presentaties van alle ondernemingsraden op de slotbijeenkomst in Deventer 19 december jl. waren verrassend en inspirerend. Het plan van aanpak van de OR van Aurabis is uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. Het project van Aurabis valt met name op door zijn laagdrempeligheid, de manier waarop werknemers en management betrokken worden. Het doel is realistisch. De OR van Aurabis stelt zich tot doel het veiligheids-, arbo- en milieubewustzijn op de werkplek te verbeteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door een keer in de drie weken bij de machine door een operator uit het team een presentatie te laten houden over het veilig werken op zijn werkplek. De operator presenteert dit aan zijn eigen team, waarin zowel de specifieke als de algemene veiligheidsregels ter sprake komen.

Ondernemingsraad en 5xbeter

5xbeter organiseerde in 2012 in verschillende regio’s in het land de workshop ‘Ondernemingsraad en 5xbeter’. Vertegenwoordigers van ondernemingsraden van verschillende bedrijven bogen zich in deze workshops over de vraag wie verantwoordelijk is voor arbeidsomstandigheden. Ze verwierven inzicht in welke rol de Verbeterchecks en de Verbetercoaches van 5xbeter kunnen vervullen en hoe andere ondernemingsraden met dit onderwerp omgaan.Met z'n allen even bewegen tijdens de presentatie van Odyssee over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Einddoel van het traject was het opstellen van een plan van aanpak op maat voor het eigen bedrijf. De deelnemende ondernemingsraden presenteerden tijdens de slotbijeenkomsten in december hun plannen van aanpak. De presentaties zijn beoordeeld door een deskundige jury en de ondernemingsraden met de meest inspirerende of best uitgevoerde plannen ontvingen een waardecheque van € 1.500,- die zij naar eigen idee mogen inzetten in het kader van arbeidsomstandigheden. Naast de prijs van € 1.500,- dienen de winnende ondernemingsraden  als voorbeeld tijdens de Week van de Veiligheid 3-10 juni 2013. De plannen van aanpak van Goss Contiweb en Aurabis zijn verkozen tot meest inspirerend.  

Vorige nieuwsitem: VeiligheidNL introduceert: Werkbuddies
Volgend nieuwsitem: Uitreiking IJzersterk bedrijf 2012