• Nieuws
  • De Verbetercheck Machineveiligheid in de praktijk

De Verbetercheck Machineveiligheid in de praktijk

29 oktober 2012

Inventariseren

Sven de Waal, productieleider bij Hera Hammers houdt zich binnen het bedrijf bezig met veiligheid en gezondheid. Hij beseft terdege dat betrokkenheid van medewerkers van groot belang is bij de acceptatie van maatregelen. Daarom heeft hij in overleg met de betrokken medewerkers de risico’s per machine geïnventariseerd. Dit gebeurde aan de hand van de Verbetercheck Machineveiligheid. Er kwam een aantal belangrijke knelpunten naar voren, waarbij gezamenlijk gezocht werd naar praktische oplossingen.

Rol Verbetercoach
Verbetercoach Hilde Bussink gaf Hera Hammers vervolgens praktische tips en adviezen op het gebied van machineveiligheid en het gebruik van de Verbetercheck. Onder andere hoe je op een praktische manier de medewerkers kunt voorlichten over veilig gebruik van machines. Tevens kwam bij Hera Hammers het onderwerp toezicht aan de orde. Hoe houdt je in de praktijk toezicht op medewerkers?

Hera ging vervolgens aan de slag met het opstellen van machine-instructiekaarten, die gebruikt zullen worden bij het voorlichten van medewerkers over de risico’s en de te nemen maatregelen per machine.

Bij Hera Hammers kwam maar weer eens duidelijk naar voren dat naast technische oplossingen op het gebied van machineveiligheid ook het veilig werken per machine essentieel is. Het geven van goede voorlichting en instructie en het houden van toezicht is hierbij van groot belang.

Workshop Toezicht
5xbeter organiseert begin 2013 meerdere workshops, waaronder de workshop “Toezicht”. Deze workshop is met name geschikt voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk toezicht houden.

Vorige nieuwsitem: Instructiekaarten
Volgend nieuwsitem: Arborisico's en goede voorbeelden