• Nieuws
  • De bodycoaches van Burgerhout

De bodycoaches van Burgerhout

16 december 2013

Burgerhout doet mee aan het pilotproject ‘Duurzaam meedoen in de Metalektro’. Hiervoor hebben ze een onderzoek laten uitvoeren naar het werkvermogen van hun werknemers. Als kader voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het gedachtengoed van de Finse professor Ilmarinen. Hij definieert werkvermogen als ‘de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn/ haar huidige werk uit te voeren’.
Ter verduidelijking van het begrip werkvermogen hebben prof. Ilmarinen en zijn collega’s het ‘huis van werkvermogen’ geïntroduceerd. Het ‘huis’ geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen (factoren van werkvermogen) zijn samengebracht onder een dak.

Inbreng van de eigen medewerkers
Uit het onderzoek bij Burgerhout scoorde de bovenste verdieping (werk) hoog qua aandachtspunten. Zaken als veel routinematig werk in productie, lage multi-inzetbaarheid van personeel en onvoldoende aandacht voor ergonomie heeft de directie doen besluiten een werkgroep ergonomie op te richten. De leden van deze werkgroep zijn de zogeheten bodycoaches. Twee Verbetercoaches van 5xbeter ondersteunen deze werkgroep.
Met de bodycoaches wil Burgerhout ook laten zien dat ze meer gebruik wil maken van de inbreng van de eigen medewerkers en hen actiever betrekken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en hun inzetbaarheid. Verbetercoaches Marti Beeftink en Monique Denen van 5xbeter ondersteunen de bodycoaches. Op iedere afdeling is de Verbetercheck Fysieke belasting voor de verschillende functies ingevuld. Zo was snel helder waar de knelpunten lagen. De bodycoaches zijn voorgelicht over de risico’s van fysieke overbelasting en mogelijke oplossingsrichtingen om werkplekken of houdingen te verbeteren. De factsheets met oplossingen van 5xbeter zijn als basis genomen.

Wat is een bodycoach?
Een bodycoach is een teamlid van een afdeling binnen Burgerhout die naast zijn of haar uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor preventie en vermindering van fysieke belasting op de werkvloer. Hij of zij pakt zoveel mogelijk de bron van de fysieke overbelasting aan. De bodycoach houdt het onderwerp fysieke belasting bij zijn collega’s onder de aandacht, voert zelfstandig werkplekonderzoeken uit, informeert, begeleidt en motiveert collega’s ter reductie van de fysieke belasting op zijn of haar afdeling.
Per afdeling is een bodycoach actief. Burgerhout heeft een werkinvulling voor de bodycoach op papier gezet, er is een protocol van handelen opgesteld en een digitaal meldsysteem ontwikkeld.

Draagvlak creëren
Jeroen Nijveld, ploegleider binnen Burgerhout en projectleider van de werkgroep Ergonomie licht toe: “5xbeter heeft ons op professionele wijze bijgestaan in vormgeven en implementeren van het fenomeen ‘bodycoach’ binnen onze organisatie. Voor een project van dit formaat is bewustwording onder het personeel de grootste uitdaging. Je wilt immers zoveel mogelijk draagvlak creëren zodat medewerkers zelf verbeteringen aandragen en gaan nadenken over de manier waarop ze werken. 5xbeter heeft ons hierin niet alleen geadviseerd, ze hebben ook de middelen geleverd om dit te ondersteunen. Wij zijn inmiddels hard op weg om ook op gebied van ergonomie, 5x beter te worden.”

Op 8 november 2013 zijn de bodycoaches officieel voorgesteld aan het voltallige personeel van Burgerhout. Hiervoor was een feestelijke bijeenkomst in de kantine georganiseerd. Peter Pijl, bedrijfsdirecteur deed de aftrap en gaf al direct toestemming om extra hoog-heffende pompkarren aan te schaffen.

Burgerhout is specialist in systemen voor rookgasafvoer en ventilatie. Het bedrijf maakt deel uit van de M&G groep met 10 vestigingen wereldwijd. Bij Burgerhout in Assen werken ongeveer 140 mensen, velen met een lange functieverblijftijd en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 48 jaar. Dit was voor de directie een aanleiding om een werkgroep Ergonomie op te richten.

Vorige nieuwsitem: ASCO CONTROLS BV IJzersterk bedrijf 2014
Volgend nieuwsitem: Interactieve toolbox lasrook zet Bayards in beweging