• Nieuws
  • Christa van Dijk en Robert Meijer: Preventiemedewerkers 2016

Christa van Dijk en Robert Meijer: Preventiemedewerkers 2016

22 juni 2016

Christa van Dijk en Robert Meijer: Preventiemedewerkers 2016

Christa van Dijk en Robert Meijer zijn op het 5xbeter Jubileumcongres verkozen tot Preventiemedewerker 2016. De Verbetercoaches van 5xbeter nomineerden vijf preventiemedewerkers in de metaalbewerking en metalektro voor de titel. Dit zijn allemaal preventiemedewerkers die inspireren met veilig en gezond werken en echt iets in hun bedrijf voor elkaar krijgen, zowel uit de metaalbewerking als de metalektro. Juryvoorzitter John Vollenbroek maakte de winnaars bekend en overhandigde hen samen met de betrokken Verbetercoaches een award.

Christa van Dijk

Christa is werkzaam bij Abuco in Middenmeer. Ze is een meester in het op gang krijgen en houden van veranderingen. Het begint met mensen te overtuigen, dat er iets moet veranderen. De productieleider en Christa vormen een goed team en doen samen de toolboxen en de inspecties. Zij zagen terugkerende problemen en zaten met de vraag wat te doen: hoe kunnen we de collega’s met andere ogen laten kijken? Hun idee: alle medewerkers eenmalig met behulp van een formulier een veiligheidsronde laten lopen. Bewustwording door je af te vragen of wat je bij anderen ziet je misschien zelf ook doet. Het idee werd geopperd in een bedrijfsvergadering. Iedereen vond het (niet juichend) wel goed. Christa verrast de week erna met een planning, waarin stond op welke dag welke persoon een ronde moest maken. Op die dag moest die dan bij haar het formulier ophalen om nog eens bij het doel stil te staan en na afloop weer inleveren om de resultaten te bespreken. Dit tweegesprek leidde telkens tot een ‘contract’. De meesten vonden het leuk en leerzaam. Iedereen werd er kiener op. Zij vond het verrassend, dat een slordig iemand anderen slecht op orde en netheid beoordeelde. Ze merkte wel dat het bewustzijn toenam. Doel was niet anderen erbij te lappen, maar in gesprek gaan. Zij merkte ook dat er na een ronde er in de pauze over gesproken werd.
Als je in dit bedrijf iets willen om zo gemakkelijker te kunnen werken, wordt dat geregeld. “We zijn zuinig op onze mannen!” Kruk, steiger geen probleem. Omdat ze dat merken, accepteren ze ook dat sommige verandervoorstellen meer tijd vragen.

Christa weet met haar drive mensen mee te krijgen in het realiseren van veiliger werk. Haar manier van werken kan veel anderen tot nadenken en navolging stimuleren. Mensen uitdagen om iets te doen, maar dan ook de tijd vrijmaken om ze individueel daarbij te helpen.

Robert Meijer

Robert Meijer werkt bij Goma in Hengelo (Gld.). Hij is 31 jaar geleden op de vloer begonnen en werkt nu al 20 jaar als planner. Dat brengt hem dagelijks op de vloer waar hij veel ziet. Een paar jaar geleden werd hij door de vorige preventiemedewerker gevraagd om hem op te volgen. Hij zei ja zonder op dat moment het gevoel te hebben dat er veel moest gebeuren. Om vertrouwd te raken met het werk als preventiemedewerker ging hij onder andere naar een bijeenkomst van 5xbeter. Daar werd door een inleider de vraag gesteld: “Weet je nu al waar het volgende ongeval waarschijnlijk plaats zal vinden?”. Dat wist hij, namelijk met heftrucks. Dat liet hem niet meer los. “Hoe krijg ik als niet leidinggevende anderen zover om veiliger te gaan werken?” In zijn manier van werken is hij er scherp op dat de leidinggevenden de verantwoordelijkheid pakken en dat betrokkenen met ideeën komen. Hij vindt zelf ten onrechte dat wat hij doet niet zoveel voorstelt. Zijn combineren van geduld en doorzettingsvermogen werkt als de druppel die elke steen uitholt. Door vragen te stellen en voorstellen uit te lokken, kreeg hij heftruckchauffeurs zover om de trucks op 6 km per uur te begrenzen en kreeg hij ze zover om stil te staan als hun telefoon overgaat. Hij kreeg voor elkaar, dat door de medewerkers met hun leidinggevend op één A4 is vastgelegd wat de risico’s van hun werk zijn en hoe daarmee om te gaan. Elke leidinggevende bespreekt nu jaarlijks dat formulier met zijn medewerkers in een tweegesprek en het formulier wordt ondertekend en ingeleverd bij de Arbo-coördinator. Hij blijft niet altijd vriendelijk. Als hij vindt dat een leidinggevende te laks omgaat met de risico’s die zijn mensen lopen, kaart hij dat ook met succes aan.

Robert Meijer bereikt veel door volhardend kleine stapjes te zetten. Hij lokt veel uit, maar zorgt ervoor dat het wordt opgepakt door de leidinggevende die de verantwoordelijkheid ook heeft.

Vorige nieuwsitem: Inzet 5xbeter loont: forse daling ongevallen in de metaal
Volgend nieuwsitem: IJzersterk bedrijf 2016: Porcon en Koninklijke Bammens