• Nieuws
  • Aanpak 5xbeter succes

Aanpak 5xbeter succes

05 december 2016

“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB:

  • 5xbeter beschikt over een goede mix van toegankelijke, bruikbare en werkzame middelen en diensten, die ook als zodanig worden ervaren door bedrijven.
  • Het beeld van het bereik en effect van 5xbeter is positief. De Verbetercoaches bereiken duizenden bedrijven, de Verbeterchecks zijn in de loop der jaren vele malen (ordegrootte tienduizenden) geraadpleegd en ook flankerend instrumentarium wordt gevonden en gebruikt door bedrijven.

Het is 5xbeter gelukt om zich als het voornaamste loket voor veilig en gezond werk in de metaal te manifesteren en een fors aantal bedrijven in beweging te krijgen. Door samen te werken en het gedeelde belang van veilig en gezond werken voor het eigenbelang te plaatsen, het perspectief van werkgevers en werknemers als uitgangspunt te nemen, en kennis en expertise te bundelen, is een stevig fundament gebouwd.

De sociale partners in de metaalbewerking en metalektro laten periodiek de impact van de gezamenlijke inspanningen voor een veilige en gezonde werkvloer onafhankelijk toetsen. Bureau KLB voerde najaar 2016 een evaluatieonderzoek uit naar de bijdrage van 5xbeter aan het verbeteren van arbeidsveiligheid en -gezondheid in de metaalsectoren. Benieuwd naar alle conclusies en aanbevelingen? Stuur een mail naar info@5xbeter.nl en vraag de samenvatting van het onderzoek op.

Vorige nieuwsitem: 5xbeter presenteert Plan van Aanpak 2017-2021
Volgend nieuwsitem: Groen licht voor 5xbeter veilige werkwijzen gevaarlijke stoffen