5xbeter gaat door!

20 november 2013

De sociale partners in de metaal zetten hun samenwerking voor veilig en gezond werken in de branche onverminderd door. In een gezamenlijk overleg hebben de Stuurgroep en Projectgroep van 5xbeter het Plan van Aanpak 2014-2016 vastgesteld. 

Sinds 2005 werken de sociale partners in de metaalbewerking- en metalektro onder de vlag van 5xbeter gezamenlijk aan de ontwikkeling van een arbocatalogus voor de metaalsectoren. Het doel van deze arbocatalogus is om bedrijven en werknemers op een praktische manier te ondersteunen bij het borgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkplek. Na het aflopen van de in de CAO’s vastgestelde financieringsafspraken dit jaar hebben de sociale partners besloten hun samenwerking in 5xbeter nog minimaal drie jaar voort te zetten. En bij een nieuwe uitvoeringsperiode hoort een nieuw plan van aanpak. 

De komende periode zet 5xbeter in op het nog beter bedienen van de bedrijven, Ondernemingsraden en werknemers in de branche. Maatwerk bieden bij de verschillende stadia van implementatie van arbeidsveiligheid en -gezondheid op de werkvloer. Daarnaast wil 5xbeter haar bereik vergroten: meer bedrijven en medewerkers ondersteunen met het advies van de Verbetercoaches en de 5xbeter instrumenten. 


De Stuurgroep en Projectgroep 5xbeter, met van links naar rechts: Henk Jongsma (CNV Vakmensen), Jos van de Werken (Koninklijke Metaalunie), Peter Bongaerts (FME), Wiel Brand (FNV Bondgenoten), Jolanda Paehlig (De Unie), Jacqie van Stigt (FNV Bondgenoten), Jan Alfons Vaas (Koninklijke Metaalunie), Rob van Beek (FME), Marco Hietkamp (CNV Vakmensen) en George Kruithof (De Unie)

Vorige nieuwsitem: Interactieve toolbox lasrook zet Bayards in beweging
Volgend nieuwsitem: Vanaf januari 2014: Workshops Nieuwkomers