• Nieuws
  • 5x Beter start pilot voor gezond en veilig werken met jongeren

5x Beter start pilot voor gezond en veilig werken met jongeren

17 mei 2011

Veel bedrijven hebben vragen rondom de communicatie van veilig en gezond werken, vooral voor jongeren. Om dit belangrijke thema beter onder de aandacht van deze groep te brengen start 5x Beter een pilot waarin samenwerking met de jongeren centraal staat. 5x Beter doet dat samen met IHC Dredgers in Kinderdijk en Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. Het doel van de pilot is om jongeren beter te informeren, toe te rusten en bewust te maken van veilig en gezond werken.

Vanuit 5xbeter wordt er een groep met zowel jonge als oudere medewerkers begeleid. Eerst wordt het vraagstuk uitgebreid verkend. Dan richten twee procesbegeleiders zich in drie brainstormsessies op originele ideeën en vanaf de werkvloer bedachte oplossingen. Die moeten bijdragen aan zowel de bewustwording als de toerusting van jongeren op het gebied van veilig en gezond werken. De sessies vinden in mei plaats. Daarna wordt de beste oplossing zo uitgewerkt dat deze groep hun werk, opleiding of stage veilig en gezond kan uitvoeren. Op 21 juni is de Dag van de Veiligheid. Dan worden de resultaten van de pilotbedrijven gepresenteerd. 

IHC Dredgers
Bij IHC bestaat ruim 30% van de groep productiemedewerkers uit jongeren en stagiairs. Jonge medewerkers krijgen tijdens hun opleiding op school en bij het interne Technisch Opleidingscentrum op de werf een goede basis over veiligheid. Zo wordt het gebruik van PBM's en veilig werken met machines uitgebreid behandeld. Maar bij het werk in de fabriek werken deze jongeren samen met ervaren medewerkers die soms onbewust wat makkelijker met de veiligheidsregels omgaan. Kwaliteitscoördinator Leo Rodenburg: "Voor ons ligt er de uitdaging om samen met 5xbeter ervoor te zorgen dat onze jonge medewerkers het vak van scheepsbouwer van ervaren medewerkers leren. Tegelijkertijd moeten zij het aangeleerde veiligheidsniveau vanuit de opleiding behouden én dit uitdragen naar de ervaren medewerkers".

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS)
DSNS werkt veel met leerlingen rond de zeventien en achttien jaar, die via het ROC Zeeland binnenkomen. Deze leerlingen worden begeleid door praktijkbegeleiders en geïnformeerd over de strikte veiligheidsvoorschriften. Naast de theorie die de leerlingen op het ROC krijgen en de praktijk bij DSNS, doorlopen de leerlingen intern een à twee dagen per week een basisopleiding via Leerbedrijf VAKwerk. Coördinator personeelsbeheer Sebastian Schipper begeleidt de leerlingen in een tweejarig Beroeps-Begeleidende-Leerwegtraject, waarna de leerlingen hun opleiding afronden op MBO niveau 2. Sebastian: "Wij ervaren vraagstukken op het gebied van overwerken, kennis van de wet- en regelgeving voor jongeren onder de achttien jaar en het relatief vaak voorkomen van ziekmeldingen. De ziekmeldingen zijn niet zozeer werkgerelateerd, maar de jongeren staan niet stil bij de gevolgen voor de rest van het team. We zien hier graag een mentaliteitsverandering. Wij hebben het gevoel dat de communicatie over veilig en gezond werken bij jongeren niet aankomt en gaan graag met leerlingen, praktijkbegeleiders, de Verbetercoach van 5x Beter en de HSE-coördinator in gesprek hoe we dit kunnen veranderen".

Vorige nieuwsitem: Preventiemedewerker, het is tijd voor Power!
Volgend nieuwsitem: Parijs, stad van de… lasrook