• Nieuws
  • 5x Beter presenteert nieuwe middelen

5x Beter presenteert nieuwe middelen

23 november 2010

Zo goed als nieuwkomers

In dynamische branches als de Metaalbewerking en de Metalektro komt het regelmatig voor dat er nieuwe mensen moeten worden ingeschakeld. Dat is ook goed voor het bedrijf: een frisse wind doet immers wonderen. Aan de ander kant komen ongevallen op het werk bij nieuwe medewerkers tot acht keer zo veel voor als bij vaste werknemers. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan kennis en ervaring. Hierdoor herkennen nieuwkomers de risico’s minder goed en weten zij minder goed welke maatregelen zij moeten nemen. Om werkgevers en nieuwkomers te helpen op de werkplek, heeft 5x Beter een serie middelen ontwikkeld.

Aanpak nieuwkomers
Met de vijf stappen van de Aanpak Nieuwkomers kan een bedrijf het veilig en gezond werken voor nieuwkomers borgen.  De aanpak geeft de werkgever handvatten voor het samenwerken met nieuwkomers. Onderwerpen als werving & selectie, voorlichting & instructie en begeleiding & opleiding komen aan de orde. Met behulp van aansprekende voorbeelden krijg je een helder beeld van hoe u nieuwkomers verder kunt helpen.  De aanpak nieuwkomers kun je downloaden op de website.

Checklist
De Aanpak Nieuwkomers is omgezet in een checklist. Met behulp van de checklist kun je op een praktische manier nagaan of je bedrijf het veilig en gezond werken voor een nieuwkomer op orde heeft of dit nog moet regelen. Per stap wordt aangegeven wat de kernpunten zijn van de stap. Ook de checklist is gratis te downloaden op de website.

Tips
Niet alle nieuwkomers zijn anderstalig. Wanneer dat wel het geval is, levert dat een extra uitdaging op. Om je juist daarbij te helpen, heeft 5x Beter een brochure ontwikkeld met tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek van anderstaligen. Dilemma’s als het werken met een ingehuurde tolk of het laten vertalen van een tweetalige medewerker worden uitgebreid besproken. Ook het gebruik van beeldmateriaal komt aan de orde. De brochure met tips is gratis te downloaden op de website van 5x Beter.

Combibrochure
De combibrochure ‘Nieuwkomers in de metaal’ brengt alle hierboven genoemde producten op een duidelijke manier samen. Deze brochure geeft een beknopt beeld van de Aanpak Nieuwkomers, behandelt verschillende tips voor het omgaan met anderstaligen en bevat daarnaast de Checklist Nieuwkomers. Ook deze brochure is op de website te downloaden.

Online Woordenboek
Veelgebruikte woorden op de werkplek kun je proberen met beelden over te brengen. Maar soms is het makkelijker een bepaalde term snel te kunnen vertalen. Daarom werkt 5x Beter aan een online woordenboek voor een soepele communicatie met anderstaligen. Binnenkort kun je op onze website een link vinden. 

Vorige nieuwsitem: ‘Wat moet de metaal met een vrouw?‘
Volgend nieuwsitem: Smeden in de smidse